HÂLİD, Silivrili

(d. 1226/1811 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'un Silivri ilçesinde 1226/1811 yılında doğdu. Sıbyan Mektebi hocalarından İbiş Efendi'nin oğludur. Ahıskalı Osman Efendi'den Arapça, Hoca Kerîmî Efendi'den Farsça talim etti. Memleketi olan Silivri'de kâtiplik yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 yılında hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu dem aşkın cefâsın çekdigimden öyle âh itdim

Tahammül itmeyüp ruhsârına yârin nigâh itdim

Ne âşıklar hevâ-yı aşk ile zâr u zebûn oldı

Anın-çün nâr-ı hicrâna yanup bin âh u vâh itdim

Düşüp sevdâya bu gönlüm perîşân oldı mihnetle

Cünûd-ı derd ü âlâma vücûdum şâh-râh itdim

Kime arz eyleyem hâl-i perîşânım hezâr-âsâ

Düşüp bir gonca-veş mahbûba ben ömrüm tebâh itdim

Giriftâr oldum ey Hâlid belâ-yı hecr-i dildâra

Dü-çeşmim kan döker bilmem aceb ben ne günâh itdim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
3PERİd. 1811 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
4HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Osmân İzzet, Bursalıd. 1811 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
6NÂZİKÎ, Ahmed Nâzikî Efendi, Kütahyalıd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
7YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8SÜRÛRÎ, Osmand. 1783 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9HIZRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738MeslekGörüntüle
12HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASAN FEHMÎ PAŞA, Batumlud. 1836 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıMadde AdıGörüntüle
16MUHYÎ, Muhyeddîn Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1776Madde AdıGörüntüle
17HAYÂLÎ, Mehmed Hayâlî Efendid. 1850 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle