HIFZÎ

(d. 1267/1851 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1267/1851 yılı Ramazan ayında Merzifon’da doğdu. Şair hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Babasıyla seyahate çıktı ve pek çok yer dolaştı. Seyahatleri sırasında birçok kimse ile tanışıp pek çok kitap okudu. Doksanüç Harbi’nde (1293/1877-78) gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Gazi" unvanı verildi. 1310/1892 yılında vefat etti. Divan şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra halk şiiri nazım biçimleriyle de şiirleri vardır (Bilgin 1992: 83-84).

 

Kaynakça

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâr-ı sevdâ şiddet-efzâ-yı melâl olmuş sana

Câm-ı meyden neş’e-yâb olmak muhâl olmuş sana

Bir zamândır tavr-ı mahzûnâne göstermektesin

Ey ciger-pârem aceb bilmem ne hâl olmuş sana

Leyl-i zülfün âlemi zindâna döndürmüş senin

Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuş sana

Şi’ri rengînim gibi bir nev-edâ var sende kim

Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuş sana

Bağ-ı hüsnünde seyrederken şevk ile bülbül gibi

Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuş sana

Hıfzîyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına

Fıtratın sâkî-i feyz-i Lâ-yezâl olmuş sana

(Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi. 85.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMİDÎ, İmam Recep Çelebid. ? - ö. 1610Doğum YeriGörüntüle
2CÛDÎ, Merzifonlu Muallim İbrâhîm Cûdîd. Kasım 1850 - ö. 19 eylül 1931Doğum YeriGörüntüle
3HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Mehmed Hüsnî Efendi, Konyalıd. 1851 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
7GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10FENNÎ, Mehmed Timur Fennî Efendid. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LEBÎB, Mehmed Lebib Efendid. ? - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle
14HİMMETÎ, Himmetî-i Manastırîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RİF'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93Madde AdıGörüntüle