HIFZÎ

(d. 1267/1851 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1267/1851 yılı Ramazan ayında Merzifon’da doğdu. Şair hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Babasıyla seyahate çıktı ve pek çok yer dolaştı. Seyahatleri sırasında birçok kimse ile tanışıp pek çok kitap okudu. Doksanüç Harbi’nde (1293/1877-78) gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Gazi" unvanı verildi. 1310/1892 yılında vefat etti. Divan şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra halk şiiri nazım biçimleriyle de şiirleri vardır (Bilgin 1992: 83-84).

 

Kaynakça

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâr-ı sevdâ şiddet-efzâ-yı melâl olmuş sana

Câm-ı meyden neş’e-yâb olmak muhâl olmuş sana

Bir zamândır tavr-ı mahzûnâne göstermektesin

Ey ciger-pârem aceb bilmem ne hâl olmuş sana

Leyl-i zülfün âlemi zindâna döndürmüş senin

Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuş sana

Şi’ri rengînim gibi bir nev-edâ var sende kim

Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuş sana

Bağ-ı hüsnünde seyrederken şevk ile bülbül gibi

Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuş sana

Hıfzîyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına

Fıtratın sâkî-i feyz-i Lâ-yezâl olmuş sana

(Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi. 85.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HARÎMÎ, Abdullah Harîmî Çelebid. ? - ö. 1655-56Doğum YeriGörüntüle
2SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Doğum YeriGörüntüle
3HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10RA'NÂ, Mustafa Ra'nâ Efendid. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASRET, Hasret Çelebi, Senendüçlüd. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VÂGIF/VÂKIF, Molla Penâhd. 1717 - ö. 1797Madde AdıGörüntüle
14LE’ÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle