MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlı

(d. 1282/1865 - ö. 1323/1905)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1282/1865 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kaza kaymakamlıklarında bulunmuş Rüstem Efendi'nin oğludur. Diyarbakır Rüşdiye Mektebi'nden mezun oldu. Diyarbakır İstinaf Mahkemesi Hukuk zabıt katipliği (1883), İstinaf ceza dairesi aza mülâzımlığı (1884), Silvan sancağı bidayet müstantikliği (1888), Diyarbakır İstinaf mahkemesi başkâtipliği (1894), Edirne Vilayeti Sorgu hakimliği (1903) görevlerinde bulundu. Bu görevinde iken 1323/1905 yılında Edirne'de vefat etti.

Farsça ve Arapça'yı iyi bilirdi, dönemin tanınmış şairlerindendi. Diyarbakırlı Mehmed Tevfîk imzasıyla Hazîne-i Fünûn dergisinde şiirlerini yayımladı. Şiirlerini bir kitap hâline getiremeden genç denecek yaşta vefat etti. Büyük mutasavvıfların hayat ve eserlerinden bahseden Mir'ât-ı Tasavvuf adlı bir eseri vardır. Bu eser yazma hâlinde olup bir nüshası oğlu General Mete Bey'de bir nüshası da Dicle Üniversitesi Şevket Beysanoğlu Kütüphanesi'ndedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Tevfik". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Tevfik". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül zevk-i visâli bûse-çîn-i yâr olandan sor

Hemîşe iftirâk-ı âşıkı bîmâr olandan sor

Ne mümkin sûziş-i aşkı sana bildirmek ey zâhid

Anın keyfiyyet-i zevkin dil-i gam-hâr olandan sor

Rumûz-ı alleme'l-esmâyı ta'lîm etmek istersen

Ana şeb-tâ-seher feryâd ile bîdâr olandan sor

Cihânda âşıka gonca-dehân-ı yâr ise maksûd

O sırr-ı mübhemi var hem-çü bülbül zâr olandan sor

Safâ-yı intisâbı Tevfîkâ ögren tarîkatde

Anı da aşk-ı Mevlânâ ile devvâr olandan sor

(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÎ, Çeteci Abdullah A.Paşad. ? - ö. Ekim-Kasım 1760Doğum YeriGörüntüle
2HASRETÎ, Hasretî Çelebid. 1776-77 - ö. 1816 başlarıDoğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Doğum YeriGörüntüle
4Musa Akyiğitzaded. 1865 - ö. 6 Eylül 1923Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7SABRÎ, Hüseyin Sabrîd. 1840 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
8NÂFİZ, Hacı Hamdîd. 1849 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Ölüm YılıGörüntüle
10Abbas Gökçed. 1927 - ö. 20 Aralık 2014MeslekGörüntüle
11EFGAN, Gül Muhammed Beyd. ? - ö. 1813-14 ?MeslekGörüntüle
12Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalıd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYİT ALİ, Seyit Ali Atmacad. 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂFÎ, Sâfî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Madde AdıGörüntüle