MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlı

(d. 1282/1865 - ö. 1323/1905)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1282/1865 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kaza kaymakamlıklarında bulunmuş Rüstem Efendi'nin oğludur. Diyarbakır Rüşdiye Mektebi'nden mezun oldu. Diyarbakır İstinaf Mahkemesi Hukuk zabıt katipliği (1883), İstinaf ceza dairesi aza mülâzımlığı (1884), Silvan sancağı bidayet müstantikliği (1888), Diyarbakır İstinaf mahkemesi başkâtipliği (1894), Edirne Vilayeti Sorgu hakimliği (1903) görevlerinde bulundu. Bu görevinde iken 1323/1905 yılında Edirne'de vefat etti.

Farsça ve Arapça'yı iyi bilirdi, dönemin tanınmış şairlerindendi. Diyarbakırlı Mehmed Tevfîk imzasıyla Hazîne-i Fünûn dergisinde şiirlerini yayımladı. Şiirlerini bir kitap hâline getiremeden genç denecek yaşta vefat etti. Büyük mutasavvıfların hayat ve eserlerinden bahseden Mir'ât-ı Tasavvuf adlı bir eseri vardır. Bu eser yazma hâlinde olup bir nüshası oğlu General Mete Bey'de bir nüshası da Dicle Üniversitesi Şevket Beysanoğlu Kütüphanesi'ndedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Tevfik". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Tevfik". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül zevk-i visâli bûse-çîn-i yâr olandan sor

Hemîşe iftirâk-ı âşıkı bîmâr olandan sor

Ne mümkin sûziş-i aşkı sana bildirmek ey zâhid

Anın keyfiyyet-i zevkin dil-i gam-hâr olandan sor

Rumûz-ı alleme'l-esmâyı ta'lîm etmek istersen

Ana şeb-tâ-seher feryâd ile bîdâr olandan sor

Cihânda âşıka gonca-dehân-ı yâr ise maksûd

O sırr-ı mübhemi var hem-çü bülbül zâr olandan sor

Safâ-yı intisâbı Tevfîkâ ögren tarîkatde

Anı da aşk-ı Mevlânâ ile devvâr olandan sor

(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
2CİVANd. 1747 - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
3Orhan Asenad. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Doğum YeriGörüntüle
4BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Doğum YılıGörüntüle
5KAHRAMANd. 1865-1870 (?) - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Halit Ziya Uşaklıgild. 1865 - ö. 27 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
7YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
8DİLAVER AĞAd. ? - ö. 1900-1905?Ölüm YılıGörüntüle
9Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Hadi Okand. 1901 - ö. 25 Ağustos 1980MeslekGörüntüle
11SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948MeslekGörüntüle
12Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HIFZÎd. 1851 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZEYNEDDÎN, Zeyneddîn Çelebi, Zeyneddîn Efendid. _? - ö. 1398 veya 1424Madde AdıGörüntüle