NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlı

(d. ?/? - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karaman'ın Hadım ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Nazîf Efendi'dir. Doğduğu bölgede medrese öğrenimi gördü. Sonra 1241/1825 senesinde İstanbul'a gelip müderris oldu ve bazı medreselerde ders verdi. 1278/1861 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Nazîf'in şiirleri pek değerli değildir ve kelâm-ı mevzûn kabilinden bir Dîvân'ı vardır (1271: 415). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne hâcet vasf-ı dildârı beyâna inceden ince

Niçün arz eyleyem hâli yabâna inceden ince

Bu bâğ-ı bî-vefâda berg-i gülden bahs ider bülbül

Zamîr-i gülşen efgânı miyâna inceden ince

Güzel sevmek murâd eylerse bir âşık mukaddemden

Çeker kendüye etrâfı nihâna inceden ince

Cihânda her biri mezzâkını zevk eylemiş gördüm

Hele âhdır kemâli yana yana inceden ince

Hakîkat bezmine vâsıl olan merd-i sühandânıñ

O dildâra heves-kârı bahâne inceden ince

Takılsa zencîr-i zülf-i dilârâma dil-i uşşâk

O nâ-kâmın bu nâ-kâmı nişâne inceden ince

Nazîfâ bâb-ı kesretden ferâgat eyle vahdet kıl

O vâdînin hümâ-vârî ziyâna inceden ince

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 415.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZILLÎ, Şeyh Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1601Doğum YeriGörüntüle
2Yücel İpekd. 19 Mayıs 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
5ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
6TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
7KURBÎ, Emîr Şâh Çelebid. ? - ö. 1549MeslekGörüntüle
8AZÎZ, Mektûbî-zâde Abdülazîz Efendid. 1801-02 - ö. 1862MeslekGörüntüle
9ÂSIM/ÂSIMÎ, Seyrek-zâde Seyyid Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. 4 Kasım 1675MeslekGörüntüle
10HASAN HÜSNÎ PAŞA, Sührâb-zâde Hocaoğlu, Mısırlıd. ? - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KERÎMÎ, Süleymân Kerîmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LEYLÂ, Fîrûze Hanımd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle
14MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SAİD EMRE, Molla Sadeddind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle