REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Manisalı

(d. 1201/1786 - ö. 1246/1830)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa'da 1201/1786 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Refîk Efendi'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Bursalı Osmân Efendi'nin oğludur. Gençlik yıllarında Bursa'ya geldi ve hayatını Bursa'da devam ettirdi. Tahsilini tamamladıktan sonra 1221/1806 senesinde Askerî Kassâm Kalemi'nde kâtiplik yaptı. 1246/1830 senesinde Bursa'da vefat etti.

Fatîn'e göre Refîk'in elde bulunan şiirleri eski tarz üzerine yazılmıştır (1271: 163). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gûyiyâ vuslatda dil ammâ ki fürkat her demi

Vaz'-ı nâ-hencâr-ı devr âvâre eyler âdemi

Tesliyet-bahş olamaz derdine pend-i zâhidân

Bir gama ugradı dil bulunmaz aslâ hem-demi

Pek de makbûlüm degil agyâr-ı bed-kirdâr ile

Îd-gehde ol şeh-i hûbânı seyrânım demi

Ben enîs-i mihnet ü dildâr pür-şevk ü tarab

Nagme-senc-i ye's olan bulmaz zamân-ı hurremi

İştiyâkım hazret-i Râgıb Efendi'ye Refîk

İzdiyâd olmakdadır sûz-ı firâk-ı mâtemi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erol Çankayad. 15 Kasım 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Saygın Ersind. 05 Şubat 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5KÜRŞADÎ, Süleymand. 1785-1786? - ö. 1839-1840?Doğum YılıGörüntüle
6SA'DÎ, Sâlih Efendid. 1785-1786 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
8SÛZÎd. 1765 - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
9DÂNİŞ, Mîr Mehmedd. 1805 - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
10HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
11ŞUÛRÎ, Hasan Şuûrî Çelebid. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
12ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15MeslekGörüntüle
13SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂYÂB, Şerîf Mehmed Beyd. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİKRİ/EDNA FİKRİ, Ahmetd. 1864 - ö. 1954Madde AdıGörüntüle
17ZÂHİRÎ, Zâhirî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VASLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle