ŞEHZÂDE CiHÂNGÎR

(d. ?/1531 - ö. ?/1553)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1531 yılında İstanbul'da doğdu. Kânûnî Sultân Süleyman'ın en küçük oğludur. Hastalıklı bir bünyeye, fizik olarak kambur bir görüntüye sahipti. İyi bir öğrenim gördü. Ağabeyi Şehzâde Mustafa'nın, babası tarafından boğdurulmasından çok etkilendi ve olaydan kısa bir süre sonra Halep'te öldü (1553). Cenazesi İstanbul'a getirilerek Şehzâde Camii avlusundaki türbeye gömüldü. İstanbul'un Cihangir semti bu şehzadenin adıyla anılır. Bu semtte Cihangir adına bir de cami yaptırılmıştır. Ağabeyleri gibi şiirle meşgul oldu. Bazı kaynaklar adı yanında Şemsî mahlasını da kullandığını söyler. Çok hisli ve zarif bir şair olan Cihangir'den genç yaşta öldüğü için az sayıda şiir kalmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

NÂ-TAMÂM GAZEL

Akl u fikrim târumâr eden bu gîsûlar mıdır

Yoksa ruhsârındaki şol hâl-i hindûlar mıdır

Der gören ebrûların altında cânâ gözlerin

Hançer altında yatar sayd olmuş âhûlar mıdır

(İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 190.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PAZARBAŞI-ZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Doğum YeriGörüntüle
4İBN-İ İSA, İlyas Saruhanîd. 1496-1497 - ö. 1553-1554Ölüm YılıGörüntüle
5ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
6YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
7SULTÂN KAYITBAY, El-Eşref Seyfeddîn Kayıtbayd. 1416-1419 ? - ö. 8 Ağustos 1496MeslekGörüntüle
8AHMED, Sultan II. Ahmedd. 1642 - ö. 1695MeslekGörüntüle
9VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693MeslekGörüntüle
10MERHABÂ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KIVÂMÎ, KIVÂMÎ BEYd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İSLȂMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Madde AdıGörüntüle