ŞEHZÂDE CiHÂNGÎR

(d. ?/1531 - ö. ?/1553)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1531 yılında İstanbul'da doğdu. Kânûnî Sultân Süleyman'ın en küçük oğludur. Hastalıklı bir bünyeye, fizik olarak kambur bir görüntüye sahipti. İyi bir öğrenim gördü. Ağabeyi Şehzâde Mustafa'nın, babası tarafından boğdurulmasından çok etkilendi ve olaydan kısa bir süre sonra Halep'te öldü (1553). Cenazesi İstanbul'a getirilerek Şehzâde Camii avlusundaki türbeye gömüldü. İstanbul'un Cihangir semti bu şehzadenin adıyla anılır. Bu semtte Cihangir adına bir de cami yaptırılmıştır. Ağabeyleri gibi şiirle meşgul oldu. Bazı kaynaklar adı yanında Şemsî mahlasını da kullandığını söyler. Çok hisli ve zarif bir şair olan Cihangir'den genç yaşta öldüğü için az sayıda şiir kalmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

NÂ-TAMÂM GAZEL

Akl u fikrim târumâr eden bu gîsûlar mıdır

Yoksa ruhsârındaki şol hâl-i hindûlar mıdır

Der gören ebrûların altında cânâ gözlerin

Hançer altında yatar sayd olmuş âhûlar mıdır

(İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 190.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, Yahya İlmî Çelebid. ? - ö. 975/1568\'den önceDoğum YeriGörüntüle
4ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
5SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
6HASBÎ/HABSÎd. ? - ö. 1553\\\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
7NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842MeslekGörüntüle
8KADI BURHÂNEDDÎN, Ahmedd. 1345 - ö. 1398MeslekGörüntüle
9ADLÎ, Sultân Bâyezîd-i Velî bin Fâtih Sultân Mehmedd. 3 Aralık 1447 - ö. 26 Mayıs 1512MeslekGörüntüle
10BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İNSAN-I KÂMİLd. ? - ö. 1599/1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NİŞÂNÎ, Koca Nişancı/Celâl-zâde/ Nişancı Mustafa Bey b. Tosyalı Kadı Celâl Efendi/Mustafa Çelebid. 1490/1491? - ö. 1567Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45\'te hayattaMadde AdıGörüntüle
14DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15VECDÎ, Şeyh Vecdî Dede Efendid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle