VA'DÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. 1059/1649)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra kâtiplik görevinde bulundu. 19 Rebiyülevvel 1059/1649 yılında vefat etti. Bursa’da Şerafeddin Camii haziresinde medfundur.

“Va’dî nâ-gâh Cennete gitdi” ve “"Va’dî bin elli tokuzda eyledi hayf intikal 1059” mısraları vefatına tarihtir. Baldırzâde ve Beliğ'e göre, şayet derlense idi, Nasrettin Hoca nüktelerinden çok latifeleri olurdu (Atlansoy 1998: 179, 333-335; Atlansoy 2011: 197).

Kaynakça

İsmail Beliğ (1302/1884) .Güldeste-i Riyâz-ı İrfân. Bursa Hudâvendigâr Vilâyeti Matbaası.

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.

Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa: Asa Yay.

Atlansoy, Kadir (2011). "Ravza-i Evliya'da İki Şair: Kanii ve Vadi"". Millî Folklor Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi. Bahar 89. Ankara.193-199.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ATLANSOY
Yayın Tarihi: 22.12.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Başka boy çekse yeridür salınup nâz ile yâr

Kadd-i mevzûnı sanevber gibi bâlâ mı degül

 

Salma gird-âb-ı gama fülk-i dili lutf eyle

Esme ey bâd-ı muhâlif meded eyyâmı degül

 

Bana ey tıfl-ı nev-rüste atarsın top edüp berfi

Demezsin kim düşer bir gün sovukluk kalb-i bî-mâra

(Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa: Asa Yay. 333-335).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAMTÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1669Doğum YeriGörüntüle
2ABDÎd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
3İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
4KÂDİRÎ, Bahşî-zâde Abdülkâdir Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1649Ölüm YılıGörüntüle
5ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMeslekGörüntüle
6Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951MeslekGörüntüle
7VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİd. ? - ö. 1717MeslekGörüntüle
8RÜŞDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9CİDDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KEŞFÎ, Mustafâ Keşfî Efendid. ? - ö. 1617\'den önceMadde AdıGörüntüle
12İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
13HARÎMÎ, Şehzâde Korkudd. 1469-70 - ö. 1512-13Madde AdıGörüntüle