RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalı

(d. 1244/1828 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1244/1828 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Rif'at Bey'dir. 1858 yılında vefat ederek Bursa'da Emir Sultan Medresesi karşısına defnedilen Mirliva Üsküdârî Seyyid Mehmed Tâhir Paşa'nın büyük oğludur. Dedesi Üsküdarlı Seyyid Mehmed Efendi'dir. Rif'at Efendi meşhur Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in de babasıdır. Annesi Nakşbendî'den Bursalı Necîb Efendi'nin kızı Rahîme Hanım'dır ki o da 1901 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Rif'at Efendi öğrenimini Üsküdar ve Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa belediyesinde kâtip oldu. 1293/1876 Rus harbi başlayınca Bursa mustahfız taburuna yazılarak nefer maaşıyla gönüllü zabit olarak savaşa katıldı. Plevne civarında Teliç Köyü'nde 1293/1876 yılında şehit düştü.

Bir Dîvânçe'si vardır. Bu Dîvânçe na't, medhiye ve az miktarda gazeli ihtiva etmektedir. Resmi görevi dışında tefsir, kelam, tasavvuf, tarih ve şiirle meşgul oldu. Nakşıbendî tarikatındandı.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Harbe giderken, Oğlu Bursalı Mehmed Tahir Bey'e Yazdığı Vasiyet Muhtevalı Mesnevisi'nden:

İlme sa'y et yürü ey tab'-ı selîm

Seni âlim ede Allâh-ı Alîm

Ehl-i ilmin yeri bâlâ-ter olur

Şems-veş evc-i mu'allâyı bulur

Sanma kim câhil olan insândır

Bâr-ı cehli taşıyan hayvândır

Vâris-i Ahmed olan âlimdir

Vuslat-ı Hakk'ı bulan âlimdir

İlmi ta'rîf edemem el-hâsıl

Bu nikâta yine âlim vâsıl

Kârın olsun heme-dem ilm ü kemâl

Hüner ehli bulur elbette kemâl

Her zamân abde ibâdet lâzım

Evc-i tâ'atde uç ey şehbâzım

Pederâne sana pendim açdım

Derc kıl gevher ü incü saçdım

Bu nasîhat seni eyler irşâd

Beyt-i tab'ın ola dâ'im âbâd

Gerçi kim cümle sözüm nâ-mevzûn

Elde yokdur ki gönül pek mahzûn

Tâhir'im yavrucağım pend etdim

Seni ben Hâlık'ıma bend etdim

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NESÎB, Gazzî-zâde Mustafa Nesîb Efendid. 1722-1723 - ö. 24.10.1787Doğum YeriGörüntüle
3İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Doğum YeriGörüntüle
4GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5NÂZIM/HÜSNÎ, Hüseyin Nâzım Efendi, İstanbullud. 1828 - ö. 1881?Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7RÂCÎ, Ebulhasand. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10KADRÎ, Kudsî-zâde Abdülkâdir Kadrî Efendid. ? - ö. 1891MeslekGörüntüle
11SELMÂN, Selmân Çelebid. ? - ö. 1586-87MeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÂHİR, Mehmed Mâhir Eşref Beyd. ? - ö. 1847-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlıd. 1865 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEFKATÎ, Hâfız Edhem Şefkatî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SA'DÎ, Sa'deddin/Sa'dullah Sa'dî Efendid. ? - ö. 1538Madde AdıGörüntüle
18NA'ÎMÎ, Naîmî Çelebid. ? - ö. 1563-64Madde AdıGörüntüle