VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1295/1878)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Seyyid Mustafa Efendi'dir. Hoca Hüsâm Efendi'nin manevi oğlu ve hususi öğrencisidir. Nakşıbendiye şeyhlerinden bilgin bir zattır. 1295/1878 yılında Medine'de vefat etti. Dağıstanlı meşhur Şeyh Şâmil'in yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Ed-Dürretü'l-Azîziyye Fi'l-Fevâyidi'l-Kaviyye: Akâide dairdir. 1281 yılında 98 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

2. Hazzu'z-Zâkirîn: Hadîs-i Erba'în şerhidir. Yazma hâlindedir.

3. Sübhatü'z-Zâkirîn: Bursalı Mehmed Tahir'e göre bu eser tasavvufa aittir ve İstanbul'da basılmıştır (1333: 184).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Vahyî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VIII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Doğum YeriGörüntüle
2Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Doğum YeriGörüntüle
4Şakir Şevketd. 1847 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
5MERDANÎ, Bekird. 1805 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
6Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Ölüm YılıGörüntüle
7AHMED, Şeyh Seyyid Ahmed Hüseyni Efendid. 1445-46 - ö. 1516-17MeslekGörüntüle
8KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19MeslekGörüntüle
9AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849MeslekGörüntüle
10KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YÛSUFÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TEVFÎK, Çerkeşli Şeyh Mustafâ Efendi-zâded. 1826 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MOLLA SAİDULLAd. 1840 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
14ZİHNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZÂRÎ, Zârî Çelebid. ? - ö. 1552-53Madde AdıGörüntüle