ZİKRÎ, Zikrî İbrahim, Küçük Ağa

(d. 1795 / ö. 1854)
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şimdi Sırbistan sınırları içinde yer alan Öziçe’de doğdu (Uzije). Bu şehir doğumlu ve  Zikrî mahlasını kullanan iki şair vardır. Bunlardan Ebubekir Ağa (ö.1688) asker kökenli olup bu alanda temayüz etmiştir (Bkz. Zikrî Eubekir Ağa).  Aynı mahlası kullanan bu biyografideki şairin asıl adı İbrahim olup İbrahim Zikrî Efendi veya Küçük Ağa lakabıyla tanınmıştır. Zikrî, 1795 tarihinde Öziçe’de doğdu. Öğrenimini Bosna’da ve Belgrad’da tamamladı. Tarikata yöneldi ve Halveti tarikatı mensubu oldu. 1854 yılında öldü.   Mevlidü’l-Vüsûl fî-Mevlidi’r-Resûl ismli bir mevlid şerhi ve bazı risaleleri vardır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Os­manlı Müellifleri. C. 3. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Çiftçi, Ömer (Hzl.) (2017). Fatin Tezkiresihttps://ekitap.ktb.gov.tr/TR-195831/fatin-tezkiresi.html [Erişim tarihi: 13.12.2021].

Şabanoviç, Hazim (1973). Književnost Muslimana BiH na Orijentalnim Jezicima Sarajevo.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 26.10.2020
Güncelleme Tarihi: 13.12.2021

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÂRÎ, Mustafâ Efendid. ? - ö. 1686/1687Doğum YeriGörüntüle
2VUSLATÎ, Ali Beyd. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
3ŞÖHRETÎ, Şerifd. 1795 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
4HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81Doğum YılıGörüntüle
5FERYADÎ, Ferhatd. 1795 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6TEVFÎK, Köprülü İğci-zâde Mustafa Tevfîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
7ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8RIFKÎd. ? - ö. 1854-55Ölüm YılıGörüntüle
9NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SÂLİM, Mehmed Sâlim Efendid. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Madde AdıGörüntüle
13GUBÂRÎ, Lütfullâh Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle