SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlı

(d. 1858/1275 - ö. 1916/1335)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Hacı Memi Mahallesi'nde doğdu. Asıl adı Mustafa Sâmî'dir. Şiirlerinde Sâmî mahlasını kullandı. Deli Ali oğullarından Kantarcı Ömer Ağa'nın oğludur. Şair Ahmed Fahrî'nin kardeşidir. Ataları beş altı nesil evvel Buhâra'dan gelip Ayaş'a yerleşti. Dedelerinden Ali Ağa, ortalığı kasıp kavuran, hükümeti yıllarca uğraştıran bir eşkiyayı yakaladığından sülalesine Deli Ali Oğulları denildi. Sâmî, demircilik yaparak geçinirdi.

Aruz ve heceyle şiirleri bulunan Sâmî'nin şiirlerinden birkaçı ağabeyi Ahmed Fahrî'nin tuttuğu bir mecmuada bulunmaktadır. Oğlu Ömer Nâci de (1890-1934) şair idi.

Kaynakça

Aldan, Mehmet (1965). Türlü Yönleriyle Ayaş. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Dünkü ve Bugünkü Ayaşlı Şairler (1948). Ankara: Ayaş Kültür Derneği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Servet ârâyişi taht-ı dile zîver mi verir

Dâhil-i hâneye hâricde ziyâ fer mi verir

Her kıyâfetde kıyâm eyleyemez amma kemâl

Necm-i seyyâr-ı felek pertev-i hâver mi verir

Eylesen terbiye kem-tıyneti olmaz âdem

Aslı bed âhen olan seyfe mücevher mi verir

Bezm-i mahbûb ile zevk-âver olur mı sûfî

Ne kadar yansa sîne âteşe ahker mi verir

Neylesün ehl-i sehâ nâ-kese kalmış devlet

Kerem erbâbına dünyâ-yı denî zer mi verir

Her yetişen tâze birer ahmaka olmuş teslîm

Feleğin hâli budur ehline dilber mi verir

Katı tatlu gelür ahbâba visâl-i nazmın

Leb-i cânân senin ağzına şekker mi verir

(Dünkü ve Bugünkü Ayaşlı Şairler (1948). Ankara: Ayaş Kültür Derneği Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
2KINIK, İbrahim Sarıkavaklıd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KENZÎ, Hasan Efendid. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
4AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5DİLDARÎ, Hasand. 1858 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6Ziya (TRABZON)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Doğum YılıGörüntüle
7HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMİLÎ/HASAN, Hasand. 1841 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED RÜŞDÎ, Ketenci-zâded. 1834 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10HADÎDÎ, Hadîdî Çelebid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
11HÜSEYN DEMİRÇİd. 1885 - ö. 1969MeslekGörüntüle
12HADÎDÎd. ? - ö. 1533/34MeslekGörüntüle
13ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN, Molla Ali Binni Molla Emînd. 1835 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
17SÜBÛTÎ, Seyyid Sübûtî Efendid. ? - ö. 1543-44Madde AdıGörüntüle
18REFÎ\', Esîrî-zâde Mehmed Refî\' Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1819Madde AdıGörüntüle