ABDULLAH, Kızılca Hayreddinoğlu Abdullah Efendi

(d. 960/1552 - ö. 6 Muharrem 1026/14 Ocak 1617)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah olup 960/ 1514 tarihinde merkezi Balıkesir olan Karasi sancağına bağlı Bergama'da doğdu. Kızılca Hayreddin adlı kişinin oğludur. Bu yüzden Kızılca Hayreddinoğlu lakabıyla tanındı. Babası Bursa'da çalışırken İsa Bey Medresesi'nde tahsiline devam etti. (Eyduran-Sungurhan 2009: 36) Bir ara tasavvuf yoluna süluk etmişse de bu yoldan istenen maksat hasıl olmayınca ayrıldı. Daha sonra 50 akçe ile müderris oldu. Müderrislik yaparken, yeniden tasavvufa yöneldi. 6 Muharrem 1026/ 14 Ocak 1617 tarihinde vefat etti. Biyografik kaynaklarda konumu her bakımdan örnek bir insan olarak takdim edilir. .

Kaynaklarda eserleri ve eserlerinin özelliği hakkında bir bilgi mevcut değildir.

 

Kaynakça

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Tenkitli Metin. http:// ekitap. kulturturizm. gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. http:// ekitap. kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 13.01.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nağme-i bâd-ı bahâr ile güzellendi hevâ

Mest olup çâk-ı girîbân idecek dem geldi


Mey u mahbûbı imiş zevki behiştünde hemân

Haber alduk o tarafdan bize âdem geldi

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 632.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZELÎLÎ, Yusuf Zelîlî Efendid. ? - ö. 1582-83\'te hayattaDoğum YeriGörüntüle
2AHMET CEVDET, Bergamalıd. 1872 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
3KEMÂL, Kemâl-i Zerd, Sarıca Kemâld. ? - ö. 1488-89’dan sonra ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Doğum YılıGörüntüle
5ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YılıGörüntüle
6HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıÖlüm YılıGörüntüle
7BAHTÎ, Sultan 1. Ahmedd. 1590 - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
8MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35MeslekGörüntüle
10NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 1772-73MeslekGörüntüle
11SÜLEYMAN, Süleyman Efendid. ? - ö. 1543MeslekGörüntüle
12HÂVERÎ, Açuk Kadıoğlu Ali Çelebid. ? - ö. 1564-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUÎDÎd. ? - ö. 1586Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜMÎDÎ, Mustafa/Mehmed Ümîdî Paşad. ? - ö. 1539-40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHÂNÎ, Yozgatlı Alîd. 1835? - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
16Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle