AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendi

(d. 1225/1810 - ö. 1265/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Avnî Efendi'dir. 1225/1810 senesinde Trabzon'da doğdu. Demirci-zâde sanıyla bilinmektedir. Trabzonlu şeyhlerdendir. 1265/1849 yılında Trabzon'da vefat etti.

Hayatı ve şiirleri hakkında elde başka bilgi bulunmayan Avnî hakkında sadece Son Asır Türk Şairleri'nde şu bilgi yer almaktadır: "Trabzonlu Tâlib'in Dîvân'ında müşterek bir gazelinin altına Dîvân'ı istinsah eden İbrâhim Hakkı Efendi tarafından yazılan fıkrada "bir şâ'ir-i şîrîn-güftâr olmakla berâber feyz-i enfâsından istifâde olunur meşâyih-i kirâmdan idi" denmişdir" (İnal 1988: 127).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Müşterek (Tâlib ile)

(Tâlib) Maksad ancak ârızındır bedr-i kâmildir deyü

(Avnî) Mihre bakmam ey izârı mâh zâ’ildir deyü

(Avnî) Kays'a isnâd-ı cünûn etme hıred-mendân-ı asr

(Tâlib) Nüsha-i aşk içre gördüm yazmış âkildir deyü

(Tâlib) Yokluk isnâd itdiler ey dil dehân-ı dilbere

(Avnî) Vâkıf-ı esrâr-ı pinhân olma müşkildir deyü

(Avnî) Dil şehîd-i nâvek-i çeşm-i siyâh-ı şûhudur

(Tâlib) Gamzesi eyler şehâdet çeşmi kâtildir deyü

(Tâlib) Eşk-i çeşm ü âh-ı dilden Tâlib'e geldi fütûr

(Avnî) Avniyâ nezzâre-i dildâra mâ'ildir deyü

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 128.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİYA, Yusufd. 1858 - ö. 1921Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Doğum YeriGörüntüle
3MAHŞAH HANIMd. 1864 - ö. 25.03.1933Doğum YeriGörüntüle
4DEDEYAN, Sıvacı Kalust Dedeyand. 1810 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6FEDÂÎ, Mahmudd. 1810\'lar - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7NÂLÎ, Nâlî Nu'mân Efendi, Kalkandelenlid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8ASLANOĞLU, Abdurrahmand. ? - ö. 1849\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ, Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendid. ? - ö. 1773-74MeslekGörüntüle
11DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAZÎN, Derviş Hazînd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYYİD ALİd. ? - ö. 1794-95Madde AdıGörüntüle
17SÂFÎ, Murtazâ Sâfî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LÜTFİ, Nevşehirlid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle