AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendi

(d. 1225/1810 - ö. 1265/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Avnî Efendi'dir. 1225/1810 senesinde Trabzon'da doğdu. Demirci-zâde sanıyla bilinmektedir. Trabzonlu şeyhlerdendir. 1265/1849 yılında Trabzon'da vefat etti.

Hayatı ve şiirleri hakkında elde başka bilgi bulunmayan Avnî hakkında sadece Son Asır Türk Şairleri'nde şu bilgi yer almaktadır: "Trabzonlu Tâlib'in Dîvân'ında müşterek bir gazelinin altına Dîvân'ı istinsah eden İbrâhim Hakkı Efendi tarafından yazılan fıkrada "bir şâ'ir-i şîrîn-güftâr olmakla berâber feyz-i enfâsından istifâde olunur meşâyih-i kirâmdan idi" denmişdir" (İnal 1988: 127).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Müşterek (Tâlib ile)

(Tâlib) Maksad ancak ârızındır bedr-i kâmildir deyü

(Avnî) Mihre bakmam ey izârı mâh zâ’ildir deyü

(Avnî) Kays'a isnâd-ı cünûn etme hıred-mendân-ı asr

(Tâlib) Nüsha-i aşk içre gördüm yazmış âkildir deyü

(Tâlib) Yokluk isnâd itdiler ey dil dehân-ı dilbere

(Avnî) Vâkıf-ı esrâr-ı pinhân olma müşkildir deyü

(Avnî) Dil şehîd-i nâvek-i çeşm-i siyâh-ı şûhudur

(Tâlib) Gamzesi eyler şehâdet çeşmi kâtildir deyü

(Tâlib) Eşk-i çeşm ü âh-ı dilden Tâlib'e geldi fütûr

(Avnî) Avniyâ nezzâre-i dildâra mâ'ildir deyü

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 128.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎd. ? - ö. 1895-96\'da hayattaDoğum YeriGörüntüle
2Fatma N.d. 26 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
4PERTEVNİYÂL SULTÂNd. 1810 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
5AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TAHİRd. 1810 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
7KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8SEYRÂNÎ, Ispartalıd. ? - ö. 1844-1849Ölüm YılıGörüntüle
9NÂLÎ, Nâlî Nu'mân Efendi, Kalkandelenlid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665MeslekGörüntüle
11İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615MeslekGörüntüle
12EMÎN/ÂRİF, Tokadî Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1664-65 - ö. 12 Eylül 1745MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Darbâz-zâde Sâlih Rif'at Beyd. ? - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÎVER, Kafkasyalı, Trabzonlud. 1821 - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Hâfız Ahmed Paşa (Damad-ı Şehriyârî)d. ? - ö. Kasım/Aralık 1735Madde AdıGörüntüle
17HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 09 Aralık 1630Madde AdıGörüntüle
18KÂNİ'Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle