EFLÂKÎ, Tekirdağlı

(d. 1223/1808 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1223/1808 yılında Tekirdağ'da doğdu. Ahmed Eflâkî Dede sanıyla tanınmaktadır. Babası Halvetî şeyhlerinden Kırîmî-zâde Ali Efendi'dir. İlköğrenimini Tekirdağ'da yaptı. Sonra 1825 yılında babasıyla beraber İstanbul'a gelerek birlikte Mevlevî tarikatına girdiler. Eflâkî on sekiz yaşında dergâhın mutfağında görevlendirildi. 1828 yılıında buradaki hizmetini tamamladı. Bu arada yıldız bilimi ve saatçilik öğrendi. Sultan II. Mahmûd'un muvakkiti oldu. Sultan Abdülmecîd zamanında saatçilikteki bilgisini artırmak için Paris'e gönderildi. Orada Mevlevî sikkesiyle dolaştığı, herkesten saygı gördüğü söylenir. Hacca gitti. Dönüşte padişah ve Bâb-ı âli muvakkitliğine devam etti. Saatçilikte ustaydı. 1293/1876 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Kaşgarî Tekkesi yakınına gömüldü.

 Bir beyti Abdulbaki Baykara tarafından yayımlandı. Adı Hızrî'nin Cem'u'ş-Şâ'irân'ında (46. kıt'a) (Kaya 2009: 100) geçmektedir.

Kaynakça

Erdoğan, Mustafa (2002). "Abdulbâkî Baykara Dede'nin Bir Makalesi, San'atkâr Mevlevîler: Saatçi Ahmed Eflâkî Dede". Türk Kültürü. ( 470): 331-334.

Kaya, Doğan (2009). Şairnameler. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2003). "Eflâkî". C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
2EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEYRÂNÎd. 1807/1808? - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
5KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
6Yusuf Kamil Paşad. 1808 - ö. 11 Teşrinievvel (Ekim) 1876Doğum YılıGörüntüle
7ŞÜKRÎ, Yûsuf Şükrîd. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8İBRÂHÎM, Yalvaçlı İbrâhîm Efendid. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11HUDÂYÎ/HÜDÂYÎ, Hudâyî Dede, Şeyh Sâlih Deded. ? - ö. 1480-81MeslekGörüntüle
12TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717MeslekGörüntüle
13ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİS, Muhlis Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FAKİR/FAKİRÎ, Cafer Serimd. 1867 - ö. 1932Madde AdıGörüntüle
18VÜCÛDÎ, Nişancı-zâde Vücûdî Mahmûd Çelebi b. Ahmed Beyd. ? - ö. 1619-20Madde AdıGörüntüle