EFLÂKÎ, Tekirdağlı

(d. 1223/1808 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1223/1808 yılında Tekirdağ'da doğdu. Ahmed Eflâkî Dede sanıyla tanınmaktadır. Babası Halvetî şeyhlerinden Kırîmî-zâde Ali Efendi'dir. İlköğrenimini Tekirdağ'da yaptı. Sonra 1825 yılında babasıyla beraber İstanbul'a gelerek birlikte Mevlevî tarikatına girdiler. Eflâkî on sekiz yaşında dergâhın mutfağında görevlendirildi. 1828 yılıında buradaki hizmetini tamamladı. Bu arada yıldız bilimi ve saatçilik öğrendi. Sultan II. Mahmûd'un muvakkiti oldu. Sultan Abdülmecîd zamanında saatçilikteki bilgisini artırmak için Paris'e gönderildi. Orada Mevlevî sikkesiyle dolaştığı, herkesten saygı gördüğü söylenir. Hacca gitti. Dönüşte padişah ve Bâb-ı âli muvakkitliğine devam etti. Saatçilikte ustaydı. 1293/1876 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Kaşgarî Tekkesi yakınına gömüldü.

 Bir beyti Abdulbaki Baykara tarafından yayımlandı. Adı Hızrî'nin Cem'u'ş-Şâ'irân'ında (46. kıt'a) (Kaya 2009: 100) geçmektedir.

Kaynakça

Erdoğan, Mustafa (2002). "Abdulbâkî Baykara Dede'nin Bir Makalesi, San'atkâr Mevlevîler: Saatçi Ahmed Eflâkî Dede". Türk Kültürü. ( 470): 331-334.

Kaya, Doğan (2009). Şairnameler. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2003). "Eflâkî". C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÎ, Abdi İmamd. 1803 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10OSMÂN, Seyyid Osmând. ? - ö. 1833 ds.MeslekGörüntüle
11NESÎB,Yusufd. 1632 - ö. 1712MeslekGörüntüle
12OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8MeslekGörüntüle
13NÂZIMd. ? - ö. 10 Aralık 1875’te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16(DELİ) MUSTAFA REMZÎd. 1849 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
17ŞÂMÎ, Ahmed, Paşazâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle