NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendi

(d. 1243/1827 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yenişehir-Fenâr'da 1243/1827 yılında doğdu. Asıl adı Nâşid Safvet Efendi'dir. Şiirlerinde Nâşid Mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra geçimini memleketinde kâtiplik yaparak sağladı. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu yıldan sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî ve ondan naklen Tuhfe-i Nâ'ilî, Nâşid'in ölüm tarihi için Fatîn'in doğum tarihi olarak verdiği 1243/1827 tarihini vermektedirler (Mehmed Süreyyâ 1311: 532; Kurnaz 2001: 1014) ki bu tarih yanlış olmalıdır. Çünki Fatîn Tezkiresi'nde "ile'l-ân kitâbet hıdmetiyle şehr-i mezkûrda istihdâm olunmakda bulunmuşdur" demektedir (Fatîn 1271: 388). Bu duruma göre Nâşid, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayattadır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönlüm bu gün ki bir sanemin âşinâsıdır

Sevdâ-yı zülfi başa görünmez belâsıdır

İtmez firâr nâle-i cân-sûzdan bu dem

Meftûn-ı mest-dîde-i û emr-i bâsıdır

Âyîne-dâr mihr-i ruh-ı tâb-dârıdır

Bu çeşm-i ter ki hâk-i rehi tûtiyâsıdır

İtmez mi tîg-ı reşk dü-nîm cism-i zârımı

Her meclisin o mâh ki tâbiş-fezâsıdır

Nâşid nedir bu derde giriftâr iden seni

Ol âfetin o kâmet-i tûbâ-edâsıdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 388.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230Doğum YeriGörüntüle
2NÂKID, İbrahim Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİSÂM KÂTİB, Hüssâm Kâtib, Hüsâm Kâtib, Kâtibd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂTIF, Süleymân Âtıf Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SENİYE HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİHNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MAHREMÎ, Mahremî Deded. ? - ö. 1542Madde AdıGörüntüle