GÜLŞÂNÎ, Ömer

(d. ?/1815 - ö. ?/1883)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ömer olan âşık, 1815'te Kayseri, Yeşilhisar’da dünyaya gelmiştir. Çiftçilikle uğraşmıştır. 1883 yılında vefat etmiştir. Rivayete göre köyünden bir kıza sevdalandıktan sonra hece vezniyle şiirler söylemeye başlamıştır. Sözlü kültür ürünü olan şiirlerinden pek azı kayda geçirilmiştir. Şiirlerinde Gülşânî mahlasını kullanmıştır. Hoş sohbeti ve hazırcevaplılığı ile dikkatleri çekmiş bir şair olan Gülşanî hakkında anlatılan şöyle bir hatıra da mevcuttur: Maddi anlamda dara düştüğünde Dersaadet’e gidip konaklarda kurulan şiir meclislerinde şiirler söyleyip aldığı ihsanlarla köyüne dönermiş. Yine bir mecliste kapıya yakın oturuyorken yeni gelen misafirlerden biri meclisi süzüp kapı ağzında Gülşânî’yi görünce canı sıkılır ve ev sahibine dışarı çıkarılmasını ister mahiyette bir işarette bulunur. Bunu görüp canı sıkılan Gülşânî irticalen şu rubâîyi söyler: "Tarassud etmeyi sanman ki bir âlî-nesebdendir/Oturmak meclis-i pâda hayâ ile edebdendir/Tarassud eylemişdi gerçi Tebbet fevk-ı İhlâsa/Lâkin biri medh-i İlâhî biri zemm-i Lehebdendir". Bunun üzerine kendisini istemeyen kişi, Gülşânî’nin ellerini öpmeye çalışır ancak şair daha erken davranıp onun elini öperek hem alicenaplığını gösterir hem de ders vermiş olur. 

Kaynakça

http://www.kutahyaaktuel.com/kose_yazilari-file-printpdf-artid-135.html [Erişim tarihi: 10.01.2010].

Kalkan, Emir (1988). Çağlar Boyunca Kayseri Şâirleri. Kayseri: Kayseri İl Özel İdaresi Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Yayın Tarihi: 31.01.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâfile Yollara Gitme

Nâfile yollara gitme

Kirpik ırgar kaş iniler

Nısfı’l-leyillerde yatma

Üguhu der kuş iniler

 

Ecel şerbetin içince

Dâr-ı fenâdan göçünce

Cesedinden cân uçunca

Kalır kafes boş iniler

 

Ağaçtan ata binersen

Yolun suâlin verirsen

Cevâbında yanılırsan

Çâr götürü beş iniler

 

Kabre yolun atar felek

Beyaz tenler olur helek

Rabbuke derse bir melek

Türâb ağlar taş iniler

 

Kabirden kalkarız hayrân

Mahşere gideriz uryân

Hep cigerler olur büryân

Beyin kaynar baş iniler

 

Dâim Hak’tan hazer eyle

Kalbin ile pazar eyle

Lût Kavmi’ne nazar eyle

Kuru yanar yaş iniler

 

Şefâat kânı yüz ağı

Yüreğime vurdum dağı

Livâi’l-hamid sancağı

Gölgesinde arş iniler

 

Gülşânîyem bildim suçum

Sekiz cennet mü’min için

Yedi tamu küffâr için

Gayyâda âteş iniler

Kalkan, Emir (1988). Çağlar Boyunca Kayseri Şâirleri. Kayseri: Kayseri İl Özel Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay. 41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Hasan Rüşdîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendid. 1815-16 - ö. 1852-53\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10İHSANÎ, Mevlüt Çalışkand. 1900 - ö. 22.04.1991MeslekGörüntüle
11OSMAN TAŞTANd. 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZAMANÎ, Ebubekir Avcıd. 30.07.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RUŞENÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SADIKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÜCCARİ, Mustafa Yılmazd. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERTLİ HÜSEYİN, Hüseyin Erasland. 10.05.1930 - ö. 09.06.2017Madde AdıGörüntüle
18CAHİT CANd. 10.04.1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle