GÜLŞÂNÎ, Ömer

(d. ?/1815 - ö. ?/1883)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ömer olan âşık, 1815'te Kayseri, Yeşilhisar’da dünyaya gelmiştir. Çiftçilikle uğraşmıştır. 1883 yılında vefat etmiştir. Rivayete göre köyünden bir kıza sevdalandıktan sonra hece vezniyle şiirler söylemeye başlamıştır. Sözlü kültür ürünü olan şiirlerinden pek azı kayda geçirilmiştir. Şiirlerinde Gülşânî mahlasını kullanmıştır. Hoş sohbeti ve hazırcevaplılığı ile dikkatleri çekmiş bir şair olan Gülşanî hakkında anlatılan şöyle bir hatıra da mevcuttur: Maddi anlamda dara düştüğünde Dersaadet’e gidip konaklarda kurulan şiir meclislerinde şiirler söyleyip aldığı ihsanlarla köyüne dönermiş. Yine bir mecliste kapıya yakın oturuyorken yeni gelen misafirlerden biri meclisi süzüp kapı ağzında Gülşânî’yi görünce canı sıkılır ve ev sahibine dışarı çıkarılmasını ister mahiyette bir işarette bulunur. Bunu görüp canı sıkılan Gülşânî irticalen şu rubâîyi söyler: "Tarassud etmeyi sanman ki bir âlî-nesebdendir/Oturmak meclis-i pâda hayâ ile edebdendir/Tarassud eylemişdi gerçi Tebbet fevk-ı İhlâsa/Lâkin biri medh-i İlâhî biri zemm-i Lehebdendir". Bunun üzerine kendisini istemeyen kişi, Gülşânî’nin ellerini öpmeye çalışır ancak şair daha erken davranıp onun elini öperek hem alicenaplığını gösterir hem de ders vermiş olur. 

Kaynakça

http://www.kutahyaaktuel.com/kose_yazilari-file-printpdf-artid-135.html [Erişim tarihi: 10.01.2010].

Kalkan, Emir (1988). Çağlar Boyunca Kayseri Şâirleri. Kayseri: Kayseri İl Özel İdaresi Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Yayın Tarihi: 31.01.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâfile Yollara Gitme

Nâfile yollara gitme

Kirpik ırgar kaş iniler

Nısfı’l-leyillerde yatma

Üguhu der kuş iniler

 

Ecel şerbetin içince

Dâr-ı fenâdan göçünce

Cesedinden cân uçunca

Kalır kafes boş iniler

 

Ağaçtan ata binersen

Yolun suâlin verirsen

Cevâbında yanılırsan

Çâr götürü beş iniler

 

Kabre yolun atar felek

Beyaz tenler olur helek

Rabbuke derse bir melek

Türâb ağlar taş iniler

 

Kabirden kalkarız hayrân

Mahşere gideriz uryân

Hep cigerler olur büryân

Beyin kaynar baş iniler

 

Dâim Hak’tan hazer eyle

Kalbin ile pazar eyle

Lût Kavmi’ne nazar eyle

Kuru yanar yaş iniler

 

Şefâat kânı yüz ağı

Yüreğime vurdum dağı

Livâi’l-hamid sancağı

Gölgesinde arş iniler

 

Gülşânîyem bildim suçum

Sekiz cennet mü’min için

Yedi tamu küffâr için

Gayyâda âteş iniler

Kalkan, Emir (1988). Çağlar Boyunca Kayseri Şâirleri. Kayseri: Kayseri İl Özel Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay. 41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Doğum YeriGörüntüle
2KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Doğum YeriGörüntüle
3Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6ARİFÎ, Kütahyalıd. 1815 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8YÂDÎ, Osmand. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10GÜLPAŞA, Gülpaşa Dursund. 1927 - ö. 1993MeslekGörüntüle
11SERDARÎ, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922MeslekGörüntüle
12MEHMET ALİd. 1908 - ö. 13.05.1993MeslekGörüntüle
13CESÛRÎ, Zilelid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABRİ BABA, Çankırılıd. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇİRKİNÎ, Mahmudd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADİR/ABDÜLKADİR, Abdülkadir Kamand. 1904 - ö. 1998Madde AdıGörüntüle
17TURAN GÜLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAMZAOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle