MEYDANÎ, Hüseyin

(d. 1230/1815 - ö. 1314/1896)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin’dir. 1815 yılında Kastamonu’nun İbninneccar mahallesinde doğmuştur. Bir gözü ve ayağı sakattır. Evlenmiş, İsmail ve Mehmet Ali adlı iki oğlu olmuştur. Ölüm yılı olarak Tan; 1896, Çelik; 1895, Cunbur; 1892 yıllarını vermişlerdir. Medrese eğitimi almış, âşık meclislerine devam etmiştir. Kastamonu’ya sık sık ziyarete gelen Erzurumlu Emrah’ın çırağı olmuştur. Sık sık seyahat etmiş, İstanbul’da Âşık Dertli'nin yönettiği âşık meclislerine devam etmiştir. Karşılaşmalarında ve taşlamalarında başarılı bir âşıktır. Sultan Abdülaziz’in sünnet düğününde seçkinleştikten sonra sarayın âşıklar kadrosuna girmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde sarayda otuz üç âşık vardır, Meydanî bu âşıklar arasında sivrilmiş Abdülaziz’in meydan şairi olmuştur. Meydanî mahlasını bu nedenle aldığı tahmin edilmektedir (Tan 1985: 96). Abdülaziz'in "Meydan Şairi" olabilmesi, O'nun gerçekten kuvvetli bir saz şairi ve sazının da sözünün de çevresindeki sanat erbablarını etkilemesi, ince bir duyuş ve söyleyişe sahip olduğunu gösterir (Yücel 1993: 66).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası.

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Tan, Nail (1985). "Kastamonu Halk Şairleri". Halk Kültürü Dergisi. İstanbul.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen Âşıklar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÜLŞAH YÜKSEL HALICI
Yayın Tarihi: 27.10.2013
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

İhtiyacımız yok âb-ı engûre

Muhabbet meyinden kanıklarız biz

Âteş-i aşkımız geldi zuhûre

Anın için bağrı yanıklarız biz

 

Yarın kuruldukta ol rûz-ı cezâ

Anda beyân olur gizli mâcerâ

Ser verir bu sırrı etmeyiz ifşâ

Ahd-ü ikrarına sâdıklarız biz

 

Muhabbet bezmine gel hicâb etme

Sükuti lisan ol bir cevâb etme

Fakir Meydanî’den içtinâb etme

Âlemde zararsız âşıklarız biz

 Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 572.

 

Koşma

Varlık dağlarını Ferhad misâli

Aşkın külüngüyle deldin mi gönül

Derler her kemâlin var bir zevâli

Pend-i âfifâne geldin mi gönül

 

Âlemde bilmedin iftihârını

Beyhudeye verdin bunca varını

Açmadın semâya burc u bârını

Hicâbı yüzünden sildin mi gönül

 

Âhir Meydani’ye ettin mübtezel

Bulunmaz âlemde sen gibi erzel

Her şahsa tenezzül etmezdin ezel

Şimdi miktarını bildin mi gönül

 Tan, Nail (1985). "Kastamonu Halk Şairleri". Halk Kültürü Dergisi. İstanbul. 96.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂ’Îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KEL ÇAVUŞd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMEDÎ/AHMET, Ahmet Taşkınd. 05.04.1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İRFÂN, Mehmed Hayreddîn İrfân Paşad. 1815 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
7HAMİYET ZEHRÂ HANIMd. ? - ö. 1896\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsÖlüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560MeslekGörüntüle
11ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?MeslekGörüntüle
12UMMÂN BABA/UMMÂNÎ/UMMÂN, Umman Kadri Poyrazoğlud. 1936 - ö. 15.05.2016MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Avni Konukd. 1873 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHİME HATUNd. 1890 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZNÎ, Mustafad. 1856 - ö. 05.09.1928Madde AdıGörüntüle
17KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18OSMANd. 1822 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle