MEYDANÎ, Hüseyin

(d. 1230/1815 - ö. 1314/1896)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin’dir. 1815 yılında Kastamonu’nun İbninneccar mahallesinde doğmuştur. Bir gözü ve ayağı sakattır. Evlenmiş, İsmail ve Mehmet Ali adlı iki oğlu olmuştur. Ölüm yılı olarak Tan; 1896, Çelik; 1895, Cunbur; 1892 yıllarını vermişlerdir. Medrese eğitimi almış, âşık meclislerine devam etmiştir. Kastamonu’ya sık sık ziyarete gelen Erzurumlu Emrah’ın çırağı olmuştur. Sık sık seyahat etmiş, İstanbul’da Âşık Dertli'nin yönettiği âşık meclislerine devam etmiştir. Karşılaşmalarında ve taşlamalarında başarılı bir âşıktır. Sultan Abdülaziz’in sünnet düğününde seçkinleştikten sonra sarayın âşıklar kadrosuna girmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde sarayda otuz üç âşık vardır, Meydanî bu âşıklar arasında sivrilmiş Abdülaziz’in meydan şairi olmuştur. Meydanî mahlasını bu nedenle aldığı tahmin edilmektedir (Tan 1985: 96). Abdülaziz'in "Meydan Şairi" olabilmesi, O'nun gerçekten kuvvetli bir saz şairi ve sazının da sözünün de çevresindeki sanat erbablarını etkilemesi, ince bir duyuş ve söyleyişe sahip olduğunu gösterir (Yücel 1993: 66).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası.

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Tan, Nail (1985). "Kastamonu Halk Şairleri". Halk Kültürü Dergisi. İstanbul.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen Âşıklar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÜLŞAH YÜKSEL HALICI
Yayın Tarihi: 27.10.2013
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

İhtiyacımız yok âb-ı engûre

Muhabbet meyinden kanıklarız biz

Âteş-i aşkımız geldi zuhûre

Anın için bağrı yanıklarız biz

 

Yarın kuruldukta ol rûz-ı cezâ

Anda beyân olur gizli mâcerâ

Ser verir bu sırrı etmeyiz ifşâ

Ahd-ü ikrarına sâdıklarız biz

 

Muhabbet bezmine gel hicâb etme

Sükuti lisan ol bir cevâb etme

Fakir Meydanî’den içtinâb etme

Âlemde zararsız âşıklarız biz

 Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 572.

 

Koşma

Varlık dağlarını Ferhad misâli

Aşkın külüngüyle deldin mi gönül

Derler her kemâlin var bir zevâli

Pend-i âfifâne geldin mi gönül

 

Âlemde bilmedin iftihârını

Beyhudeye verdin bunca varını

Açmadın semâya burc u bârını

Hicâbı yüzünden sildin mi gönül

 

Âhir Meydani’ye ettin mübtezel

Bulunmaz âlemde sen gibi erzel

Her şahsa tenezzül etmezdin ezel

Şimdi miktarını bildin mi gönül

 Tan, Nail (1985). "Kastamonu Halk Şairleri". Halk Kültürü Dergisi. İstanbul. 96.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Rıza Çalışkand. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BURHANd. 1815 - ö. 1897/98Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7SÜKÛTÎ, Murtazâ Babad. 1825 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
8NÂCİYE HANIM, Nuhkuyulud. ? - ö. 1896 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Ölüm YılıGörüntüle
10FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11DİLÎRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMET, İsmâil İsmet Efendid. ? - ö. 1884MeslekGörüntüle
13HULÛSÎ, İbrahimd. ? - ö. 1914-1918?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇİRKİNÎ, Mahmudd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHAMMEDÎ BAĞIRÎd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SABRİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HACI, Mustafa Kargad. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle