HAMDÎ, Küçük Ahmed Hamdî, Karslı

(d. 1231/1816 - ö. 1304/1887)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Hamdî’dir. Kısa boylu olduğundan Küçük Ahmed Efendi sanıyla tanındı. 1231/1816 yılında Kars’ta doğdu. Aynı zamanda Nâmık Kemâl’in de hocası olan Şeyh Vâizzâde Muhammed Hâmid Efendi’den icazet aldı. 1293/1876’dan sonra Erzurum’a geldi ve burada müderris oldu. 1304/1887 yılında Yozgat’ın Sorgun kasabasına bağlı Tiftik köyünde vefat etti. Mezarının bulunduğu yer, çevre halkınca ziyaret yeri olarak kabul edilmektedir.

Fâtihâ-i Şerîf Tefsîri ve Dîvân’ı olduğu biliniyorsa da söz konusu eserler ele geçmemiştir (Kırzıoğlu 1987: 18-19).

Kaynakça

Kırzıoğlu, Banıçiçek (hzl). (1987). Nâmık Kemâl’in Kars’ta Okutan Müderris, Şeyh Vâ’ızzâde Muhammed Hâmid ve Dîvânçesi. Ankara: San Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Güfte-i Üstâd Müderris Ahmed Hamdî el-Karsî

Şâm eylediğin subhların va’dine ersem

Maksûda teşekkürde yüzüm yerlere sürsem

İhsânı tulû eylese ol burc-ı şerefden

Bu gonca-ı bahtım gülünü göz ile görsem

Dikdim bâğ-ı ümmîdime bir tâze nihâli

Gülnâr gibi nevreste iken bâğını dersem

Serv ü gül ü reyhân-ı Erzincân’ı sorunca

Ahbâba güzel hâl ile ahbârını versem

Hamdî gibi kemter olup izzetle ferah-yâb

Ömrüne du’â eyleyerek hâceye ersem

(Kırzıoğlu, Banıçiçek (hzl). (1987). Nâmık Kemâl’in Kars’ta Okutan Müderris, Şeyh Vâ’ızzâde Muhammed Hâmid ve Dîvânçesi. Ankara: San Matbaası: 19.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞAHBAZOĞLU, İhsan Şahbazoğlud. 01.02.1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ertan Taşdelend. 27 Temmuz 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞİMŞEKOĞLU, Ayhan Şimşekoğlud. 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5LÂMÎ PAŞAd. 1816? - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7AHMED BABAd. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Molla Ahmed-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. Eylül 1704MeslekGörüntüle
11NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542MeslekGörüntüle
12EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725MeslekGörüntüle
13NÂMIK, Seb'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HULÛSÎ, Alaybeyi-zâde Mehmedd. ? - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂVERÎ, Acemd. ? - ö. 1563\'te sağMadde AdıGörüntüle
17DERTLİ, Küçükd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KÖÇEK AHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle