HEVÂYÎ, İbrâhim

(d. 1290/1873 - ö. 1334/1916)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1873’te Antep’in İlbeyli nahiyesinin Kurutepe Köyü’nde doğmuştur. Halk arasında kendisine Taşdemir Hoca derlermiş. Ağcakoyunlu nahiyesinin Yeniyapan köyünde 1916’da vefat etmiştir. Halep Sultanisi‘nde okumuş, askerî okula kaydolmak istemişse de babasının buna izin vermemesi yüzünden bu emeline nail olamamıştır. Hayatını zengin ağaların yanında çalışarak kazanmıştır. Pervasızca ve kimseye minnettar olmayarak hayatını geçirmiştir (Özbaş 1940: 12).

Kendi el yazısıyla yazılmış Dîvânçe'sinde 39 parça şiiri vardır. Hece vezniyle yazılmış şiirleri de vardır. Şiirlerinde klasik şiirin mazmunlarını ustalıkla kullanmıştır.

Kaynakça

Özbaş, Ömer (1940). “İbrahim Hevai”. Başpınar Dergisi (11-12): 12,13,14; (7): 24, 13, 55, 56; (14): 16; (15): 7,8.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mâlik-i devlet isen baht ü sa‘âdet sendedir

Ger fakîr isen sefâletle melâmet sendedir

Kılma da‘vâ-yı kerâmet nâfile söz söyleme

Sîm ü zer var ise sende bil kerâmet sendedir

Kahramân olsan eger âlemde sapma bir yola

Yok ise elde nukûdun hep rezâlet sendedir

Olsa hüsn ile cemâlin Yûsuf-ı Ken‘ân gibi

Âleme muhtâc isen türlü kerâhet sendedir

Tutalım kutb-ı cihânsın elde yok ne fâ‘ide

Mâl-i dünyâ yok ise dâ‘im hacâlet sendedir

Akl ile olsan Felâtûn-ı zamân bîhûdesin

Yok durur mâdem ki mâlın her hamâkat sendedir

Okusan cümle ulûmu ser-te-ser hatm eylesen

Elde varın olmasa ayn-ı cehâlet sendedir

Tâli‘in yâver olup korsa başına devleti

Hem şecâ‘at hem zekâvet hem selâmet sendedir

Ey Hevâyî sen kemâl tahsîline râgıb idin

Âkıbet fehmeyledin ki bu kabâhat sendedir

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 224.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SİRÂCİ, Sirâceddin Efendid. ? - ö. 1759-60Doğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4KARAÇIOĞLU, İbrahim (Karaçıoğlu) Eliyevd. 1873 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İbrahim Aşkî Tanıkd. 1873 - ö. 25 Ocak 1977Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
7HASAN FEHMÎ, Zaîm-zâde Hasan Fehmî Beyd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED FEVZÎ, Kırşehirlid. ? - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHTÂRd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEHCETÎ/Behcetî Efendi, Baltacı Halîfed. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ZİHNÎ, Sâlih Zihni Efendid. ? - ö. 30 Temmuz 1681Madde AdıGörüntüle
15IYDÎ, Beyzâde Dervîş Lütfullâh Iydî Çelebîd. ? - ö. 1646Madde AdıGörüntüle