İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklu

(d. 1282/1285 - ö. 1317/1899)
müverrih
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı İbrâhîm Câvid’dir. 4 Safer 1282/29 Haziran 1865 yılında Tuna vilayetinin merkezi Rusçuk’ta doğdu. Adı, ebced hesabına göre doğum yılını vermektedir. Sadrazam Halîl Rif'at Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultânîsi ve Mülkiye Mektebinde okudu. Muharrem 1303/Kasım 1885 tarihinde babasının vali olarak bulunduğu İzmir’e Reji İdaresi kâtibi olarak atandı. Cemâziyelevvel 1303/Mart 1886’da Hariciye Nezâreti Tahrîrâtı Hâriciye Kalemi kâtipliğine nakledildi. 1889/1306 yılında Cemiyet-i Rüsûmiyye, 1895/1312’de Şûrâ-yı Devlet azalığına getirildi. 1316/1899 yılında Galatasaray Köprüsü’nde Hacı Mustafa adlı bir Arnavut tarafından vurularak öldürüldü. Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedildi.

Manastır Sâlnâmesi (1304) ve Aydın Sâlnâmesi (1308) adında iki eseri vardır. Aydın Sâlnâmesi yayımlanmıştır (Babuçoğlu, Eroğlu 2010).

Kaynakça

Babuçoğlu, Murat, Cengiz Eroğlu (2010). Aydın Vilâyet Sâlnâmesi. Ankara: TTK Yay.

Çankaya, Mücellidoğlu Ali (1968-1969). “İbrâhim Câvid”. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara: Mars Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981) “İbrahim Cavid”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FITNAT BACId. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HALÎLd. ? - ö. 1721-22Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Doğum YeriGörüntüle
4RÛZÎ, Mehmed Emind. 1839 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
5ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
6ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
7FUZÛLÎ, Ahmed Fuzûlî Efendid. ? - ö. 1657-58\'den sonraMeslekGörüntüle
8LEDÜNNÎ, Mustafa Ledünnî Efendid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
9ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
10NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FATMA MÜZEYYEN HANIMd. ? - ö. 19-20. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASÎB, Derviş Seyyid Mehmed Hasîb Efendi b. İbrahim Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle
14TURSUN BEY, Lebîbî, Tûr-ı Sînâd. 1426 ? - ö. 1491 veya 1499 sonrasıMadde AdıGörüntüle
15İBRAHİM DABAKd. 10.10.1938 - ö. 11.09.2003Madde AdıGörüntüle