İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklu

(d. 1282/1285 - ö. 1317/1899)
müverrih
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı İbrâhîm Câvid’dir. 4 Safer 1282/29 Haziran 1865 yılında Tuna vilayetinin merkezi Rusçuk’ta doğdu. Adı, ebced hesabına göre doğum yılını vermektedir. Sadrazam Halîl Rif'at Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultânîsi ve Mülkiye Mektebinde okudu. Muharrem 1303/Kasım 1885 tarihinde babasının vali olarak bulunduğu İzmir’e Reji İdaresi kâtibi olarak atandı. Cemâziyelevvel 1303/Mart 1886’da Hariciye Nezâreti Tahrîrâtı Hâriciye Kalemi kâtipliğine nakledildi. 1889/1306 yılında Cemiyet-i Rüsûmiyye, 1895/1312’de Şûrâ-yı Devlet azalığına getirildi. 1316/1899 yılında Galatasaray Köprüsü’nde Hacı Mustafa adlı bir Arnavut tarafından vurularak öldürüldü. Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedildi.

Manastır Sâlnâmesi (1304) ve Aydın Sâlnâmesi (1308) adında iki eseri vardır. Aydın Sâlnâmesi yayımlanmıştır (Babuçoğlu, Eroğlu 2010).

Kaynakça

Babuçoğlu, Murat, Cengiz Eroğlu (2010). Aydın Vilâyet Sâlnâmesi. Ankara: TTK Yay.

Çankaya, Mücellidoğlu Ali (1968-1969). “İbrâhim Câvid”. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara: Mars Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981) “İbrahim Cavid”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FITNAT BACId. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
3İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Doğum YeriGörüntüle
4Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Ölüm YılıGörüntüle
5SÂDIK, Babad. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
6AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
7ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64MeslekGörüntüle
8KÂTİBÎ, Osmand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9SA’DÎ, Mehmed Sa’dî Beyd. 1839 - ö. 1902MeslekGörüntüle
10ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NECMÎ, Mehmed Necmeddînd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14GİRYÂNÎ, Süleyman İbn-i İbrahimd. 1861/1870? - ö. 1915/1920?Madde AdıGörüntüle
15ŞERİFÎ, Hüsam-zâde Seyyid İbrahim Efendid. 1572 - ö. 1607Madde AdıGörüntüle