İZZET, İzzet Efendi

(d. ?/? - ö. 1237/1821)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi İzzet’tir. Yenişehir Fener’de doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Yenişehir Fener'de müftülük yaptı. Kırk yaşına varmadan önce 1237/1821'de burada vefat etti. Fatîn'e göre Dîvân'ı vardır (Çiftçi yty: 286; Mehmed Süreyya 1308-15/1890-97: 457; Kurnaz 2001: 659-660).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty). Fatin Davud, Tezkire-iHâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [1.02.2014]. 286.

İpekten, Halûk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). "İzzet". C. 5. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022

Eserlerinden Örnekler

Âh ey büt-i bîgâne-edâ mahremin olsam

Ahvâlimi hep söyler idüm hem-demin olsam

***

Üftâde-i hûbân-ı Yerıişehir ü Fenâr'ız

Aldık fetîli mûm gibi şimdi yanarız

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 659-660.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
3İBRAHİM, Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. 1780Doğum YeriGörüntüle
4ÂŞIKÎ MEHMEDd. 1765 - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
5NÂSIR, Seyyid Abdülbâkî Nâsır Dede Efendid. 1765 - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
6İLHÂMÎ, Abdulvehhâbd. ? - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
7HÜSEYİN, Müftî-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8MUSLİHİDDİN, Muslihiddin Lârî Efendid. ? - ö. 1571/1572MeslekGörüntüle
9RIF‘ÂTÎd. ? - ö. 1659-60MeslekGörüntüle
10RIZÂ PAŞA, Hüseyin Rızâ Paşa, Yakovalıd. 1839 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDÜSSELÂM EFENDİ, Seyyid Abdüsselâm Efendid. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RUHSAT, Mehmed Ruhsat Efendid. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle
14KÂMİL, Enderunlu Hasan Kâmil Beyd. 1759-60 - ö. 1786-87Madde AdıGörüntüle
15FEYZÎ, Dursun-zâde Abdullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1610Madde AdıGörüntüle