MEHMED ES'AD, Amasyalı

(d. 1295/1878 - ö. 1337/1918)
divan şairi, tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1878 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. Kaymakamlık ve Medresetü'l-Vâ'izîn'de dinler tarihi hocalığı yaptı. Eserlerini tamamlayamadan A'yân meclisi tahrirat mümeyyizi iken genç yaşta İstanbul'da vefat etti. Erenköyü'nde Sahrâ-yı Cedit kabristanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân. 1. C. İstanbul 1336.

2. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslâm. 1. C. İstanbul 1336.

Bursalı Mehmed Tahir Mehmed Es'ad hakkında övücü sözler söylemekte ve eserleri hakkında şu mutalaalarda bulunmaktadır: "Bu iki eser isimleri müsemmâlarına muvâfık kıymet-i ilmiyye ve târîhiyyeyi hâ'iz âsârdan olup lisânımızda henüz bu vâdîde emsâli görülmemişdir. İtmâmlarına ömrü vefâ etmediğine ilim nâmına te'essüf olunur" (1342: 24).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Esad Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Recep Seyhand. 2 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Doğum YeriGörüntüle
3FÂ'İK, Gürcü-zâde Osman Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
4ALİ SALAHATTİNd. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957Doğum YılıGörüntüle
6KERİM MUSAYEVd. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, İbrahimd. ? - ö. 1914-1918?Ölüm YılıGörüntüle
8RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9ZİYÂ, Yûsuf Ziyâd. 1854 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972MeslekGörüntüle
12FEHÎM, Hoca Süleymând. 1789 - ö. 1846MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FETHÎ/ALÎ, Osmân Beyzâde Fethî Mehmed Alî Efendid. 1804-5 - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Madde AdıGörüntüle
17NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764Madde AdıGörüntüle
18ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Madde AdıGörüntüle