MEHMED ES'AD, Amasyalı

(d. 1295/1878 - ö. 1337/1918)
divan şairi, tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1878 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. Kaymakamlık ve Medresetü'l-Vâ'izîn'de dinler tarihi hocalığı yaptı. Eserlerini tamamlayamadan A'yân meclisi tahrirat mümeyyizi iken genç yaşta İstanbul'da vefat etti. Erenköyü'nde Sahrâ-yı Cedit kabristanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân. 1. C. İstanbul 1336.

2. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslâm. 1. C. İstanbul 1336.

Bursalı Mehmed Tahir Mehmed Es'ad hakkında övücü sözler söylemekte ve eserleri hakkında şu mutalaalarda bulunmaktadır: "Bu iki eser isimleri müsemmâlarına muvâfık kıymet-i ilmiyye ve târîhiyyeyi hâ'iz âsârdan olup lisânımızda henüz bu vâdîde emsâli görülmemişdir. İtmâmlarına ömrü vefâ etmediğine ilim nâmına te'essüf olunur" (1342: 24).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Esad Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25Doğum YeriGörüntüle
3ALÎ BİN HÜSEYİN EL-AMASÎ, Alî bin Hüseyin el-Amasî Alâeddîn Çelebid. ? - ö. 1470-71 ?Doğum YeriGörüntüle
4AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Doğum YılıGörüntüle
5KERİM MUSAYEVd. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞ EDNA, Mehmet Ercelepd. 1878 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
7AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLŞANÎ, Hafızd. 1879 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRİ, Ahmed Fahrid. 1845 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMİD, Seyyid Mehmed Hâmid Efendid. 1778-79 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866MeslekGörüntüle
12Nihat Aşard. 12 Mayıs 1928 - ö. 25 Aralık 2005MeslekGörüntüle
13HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÂRÎ, Zârî-i Sûzenîd. ? - ö. 970/1563Madde AdıGörüntüle
17REMZÎd. ? - ö. 1547/48Madde AdıGörüntüle
18ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle