MEHMED ES'AD, Amasyalı

(d. 1295/1878 - ö. 1337/1918)
divan şairi, tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1878 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. Kaymakamlık ve Medresetü'l-Vâ'izîn'de dinler tarihi hocalığı yaptı. Eserlerini tamamlayamadan A'yân meclisi tahrirat mümeyyizi iken genç yaşta İstanbul'da vefat etti. Erenköyü'nde Sahrâ-yı Cedit kabristanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân. 1. C. İstanbul 1336.

2. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslâm. 1. C. İstanbul 1336.

Bursalı Mehmed Tahir Mehmed Es'ad hakkında övücü sözler söylemekte ve eserleri hakkında şu mutalaalarda bulunmaktadır: "Bu iki eser isimleri müsemmâlarına muvâfık kıymet-i ilmiyye ve târîhiyyeyi hâ'iz âsârdan olup lisânımızda henüz bu vâdîde emsâli görülmemişdir. İtmâmlarına ömrü vefâ etmediğine ilim nâmına te'essüf olunur" (1342: 24).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Esad Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sermet Çağand. 10 Nisan 1929 - ö. 5 Ağustos 1970Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Doğum YeriGörüntüle
3SELÎMÎ, Yavuz Sultân Selîm, Sultân Selîm-i Evvel, I. Selîmd. 1467 ?, 1468?, 1470? - ö. 21 Eylül 1520Doğum YeriGörüntüle
4Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
5Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940Doğum YılıGörüntüle
6M. Ayaz İshaki İdillid. 23 Şubat 1878 - ö. 22 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
7SABÎHA NÛRUNNİSÂ HANIMd. ? - ö. 1918 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlud. 1894 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884MeslekGörüntüle
11İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
12İHSÂN, Rizelid. ? - ö. 1920?MeslekGörüntüle
13SÂDIK, Edirnelid. 1831 - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMÎD, Seyyid Ahmed Efendi, Eskicumalıd. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEHÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Madde AdıGörüntüle
18NÜVÎSÎd. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle