MUHİB, Diyarbakırlı

(d. 1227/1812 - ö. 1258/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Muhib Efendi olan Muhib, Diyarbakır'da doğdu. Memleketinde bir müddet ilim tahsil ettikten sonra 1841 yılında İstanbul'a geldi. Sultan Abdülmecîd devrinde genç yaşta 1258/1842 yılında vefat etti. Dîvân'ı Diyarbakır'da bir özel kütüphanededir. Fatîn Tezkiresi'nde bir şiiri örnek olarak verilmiştir.

 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1978). "Muhib". Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir lebi la'l ü gül-i ruhsâra ben kıldım heves

Bülbül-i şeydâ olup gülzâra ben kıldım heves

Lâne tutmuş kâf-ı istignâda sîmurg-ı gönül

Ol sebebden hûb-rû hünkâra ben kıldım heves

Hâl-i hindûlar mıdır bilmem arak-rîzin midir

Ben ben olmuş ol cemâl-i yâre ben kıldım heves

Hayli demdir gûşe-i hasretde kalmışdır Muhib

Lutfuna şâyeste kıl dîdâra ben kıldım heves

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 366.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998Doğum YeriGörüntüle
2HAYRÎ, Uryânî-zâde Mehmed Hayrullâh Efendid. ? - ö. 1879Doğum YeriGörüntüle
3Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Doğum YılıGörüntüle
6DİDÂRÎd. 1810-1812? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
10VECHÎ, Mevlânâ Vechîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957MeslekGörüntüle
12Mehmet Çağlıkasapd. 1945 - ö. 3 Ocak 2017MeslekGörüntüle
13NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEYNELÂBİDÎNd. 1862-63 - ö. 1913-14?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ENVER BEY, İstanbullud. 1876 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle
18ABÂPÛŞ, Bâlî Sultând. 1368 - ö. 1485Madde AdıGörüntüle