NECATİ, İbrahim

(d. ?/1845 - ö. ?/1896)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Necati, Yurt Ansiklopedisi'ndeki bilgilere göre 1845 senesinde Adana'da dünyaya gelmiştir (1982: 143). Bülent Arı'nın Adana'da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği-Karacaoğlan adlı eserinde, Necati mahlasını kullanan âşığın Adana’nın Mestanzade mahallesinden olduğu ve Dirgaoğlu olarak anıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, âşığın 1877-78 Osmanlı-Rus harbine katıldığı söylendiğinden (Arı 2009: 173) kendisinin 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden farklı olarak, Taha Toros'un Çukurova'da Etili Halk Şairleri adlı eserinde İbrahim Necati’nin okuma yazma bilmediği, saz çalabildiği, bakırcılık ve kalaycılık mesleklerini yaptığı belirtilmiştir (1938: 26). Yurt Ansiklopedisi'nde şairin vefat tarihi olarak 1896 yılına işaret edilmiştir (1982: 143). 

Necati'nin kendisine ait müstakil bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Çukurova'da Etili Halk Şairleri adlı eserden alınarak aşağıda sunulan koşma örneği (1938: 27)'nden hareketle şairin 11’li hece ölçüsünü kullandığını söylemek mümkündür. 

Kaynakça

Arı, Bülent (2009). Adana'da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği-Karacaoğlan, Adana: Altın Koza Yay.

Toros, Taha (1938). Çukurova'da Etili Halk Şairleri. Adana: Seyhan Basımevi.

"Halk Şiiri ve Ozanları" (1982). Yurt Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Anadolu Yay. 143.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Diyarı Gürbette tutuldum derde
Aman dedim kurtar ya Allah beni
Takdiri ezelde levhi kaderde
Yazmışlar deftere pür günah beni!

Hatırım şikeste dilim avare
Diyarı gurbete düştüm ne çare
Vatanımdan özge gayri diyare
İstemem etseler Padişah beni

Necati bu iş takdiri kader
Gözlerim sıladan gelmedi haber
Bu derdi hasrette kalırsam eğer
Akibet öldürür ahü vah beni!

Toros, Taha (1938). Çukurova'da Etili Halk Şairleri. Adana: Seyhan Basımevi. 26-27. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHRÎ, Bahrî Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2NABİ, Hacı Nabi Beyd. 1788 - ö. 1856Doğum YeriGörüntüle
3Levent Sunald. 25 Ekim 1960 - ö. 27 Ocak 2009Doğum YeriGörüntüle
4CEVRÎd. 1845 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
5NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Ölüm YılıGörüntüle
8NESÎB, Hüseyin Nesîb Efendi, Karamanlıd. 1818 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10DAVUT, Karagündüzlüd. ? - ö. 1985MeslekGörüntüle
11Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16MeslekGörüntüle
12NESİMÎ, Nesimi Çimend. 1931 - ö. 02.07.1993MeslekGörüntüle
13ALİd. 1785 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASTA HASANd. 1800 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASAN, Kayserilid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ OSMAN, Ali Osman Kahramand. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SAİDÎ, Saidd. 1810 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
18NAGAMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle