NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendi

(d. ?/? - ö. 1039/1629)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şairin asıl adı Ahmed’dir. Babası dönemin âlimlerinden Hüseyin Efendi’dir. İlk eğitimini aldıktan sonra, Şeyhülislam Hâce-zâde Efendi hizmetine girdi ve Bayezid medresesinden mülazım oldu. Rebiülevvel 1027 / Şubat-Mart 1618’de İbtidai Yusuf Paşa medresesine, Receb 1029 / Haziran-Temmuz 1620’de Kapudan Ali Paşa medresesine, Ramazan 1031 / Temmuz-Ağustos 1622’de Kasım Paşa medresesine, Receb 1032 / Mayıs 1623’te Gazanfer Ağa medresesine atandı. Cemâziyelâhir 1033 / Mart-Nisan 1624’te Sahn müderrisi olup Ramazan 1035 / Mayıs-Haziran 1626’de Medrese-i Haseki’ye, Şevval 1038 / Mayıs-Haziran 1629’da Şehzade Medresesine atandı. 1039 / 1629-30’da vefat eden şair, babasının türbesi civarında defnedildi.

Atâyî, Nesîbî ahlak ve ibadetini över, onu manevi mertebesinin büyüklüğüne dikkat çeker. Ona göre Nesîbî, salahat ve iffet timsalidir. Siyadet nuru alnında parlamaktadır. (Atâyî 1268: 731) Atâyî’nin şairin vefatına düştüğü tarih:

Necl-i pâki Hüseyin Efendi’nün / Seyyid Ahmed Efendi tâbe serâhu

Terk idüp bu makâm-ı fâniyi / Kıldı dâr-ı bekâyı menzilgâh

Didi târihini ‘Atâyî anun / Rûhına rahmet eyleye Allâh (Atâyî 1268:731)

Kaynakça

Atâyî, Nev’îzâde (1268). Zeyl-i Şakâyik. İstanbul. 731.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1053.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Erol Hızarcıd. 8 Aralık 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÎ, Kınalı-zâde Abdurrahmand. 1582-83 - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
5ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Ölüm YılıGörüntüle
6ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Ölüm YılıGörüntüle
7EHLÎ, TAYYİB-ZÂDE EHLÎ EFENDİd. ? - ö. 1600MeslekGörüntüle
8HÂ’İZ, Defterdar-zâde Ahmed Hâ’iz Efendid. ? - ö. 1729-30MeslekGörüntüle
9ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8MeslekGörüntüle
10ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SIDDÎK / SADÎKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Çeşmî, Mehmed Efendid. ? - ö. 1634Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEYYİD BURHANEDDİN, Hüseyind. 1166 - ö. 1244Madde AdıGörüntüle
14ŞU’ÛRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle