RÂGIB, Gaffâr

(d. 1234/1818 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Râgıb mahlasını kullanan şairin gerçek adı Gaffâr’dır. Babasının adını Köçerli “Muhammed Zayid” (2005: 99), Nevvâb ve Şirvânî “Muhammed Said” (Bağırov 1995: 548; Rüstemov 1974: 119) olarak kaydetmişlerdir. Daha sonraki kaynaklar da bu çelişkiyi sürdürmüşlerdir. Râgıb, 2 Muharrem 1234/1 Kasım 1818 tarihinde Şamahı’da doğmuştur (Köçerli 2005: 99). Eğitimini de doğduğu kentte almıştır. Tüccarlık yapmıştır (Rüstemov 1974: 119). 27 Rebiyülahir 1309/30 Kasım 1891 tarihinde Şamahı’da ölmüştür (Köçerli 2005: 99).

1860’larda Şamahı’da tesis edilen Beytü’s-Safâ şiir meclisinin müdavimlerinden olan Râgıb’ın şiirlerinin çok azı eldedir. Köçerli, şiirlerinin Şamahı’daki büyük depremde (1902) kaybolduğunu yazar ve Türkçe bir gazelini örnek verir (2005: 99). Şirvânî Tezkire’sine Türkçe 5 gazelini almıştır (Rüstemov 1974: 119-121). Eldeki şiirlerinden Râgıb’ın devrinin orta halli bir şairi olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Ceferzade, Ehmed, S. Geniyev, M. İsmayılova (hzl.) (1999). Şirvan’ın 350 Şairi. Bakü: Ünsiyyet.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Geniyev, Seyfeddin (2010). Beytüs-Sefa Edebi Meclisi. Bakü: Elm ve Tehsil Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Rüstemov, Süleyman (hzl.) (1974). Seyid Ezim Şirvani, Eserleri. C. 3. Bakü: Elm Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sana güftâr-ı telh etmek yakîn meyhânelikdendür

Mana hûnîn sirişküm seyli kalbi pârelikdendür

Meni âvârelikden men’ eder nâsih velî bilmez

Ki aşk ehline kesb-i ma’rifet âvârelikdendür

Elüm kûtâhdur yetmez kara gîsûsuna n’eylüm

Mana mahrûmluk dünyâda bahtı karelikdendür

Didüm göz yaşuma çok gezme ruhsârumda ol sâbit

Didi teshîr vermek kevkebe seyyârelikdendür

Belâ vü mihnet-i hicrâna Râgıb yokdu bir çâre

Bu derde sabrı derlerse devâ bî-çârelikdendür

(Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 131.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÎDE, Mirza Nasrullahd. 1797 - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
2HANBALA ŞAMAHILId. 1905 - ö. 1947Doğum YeriGörüntüle
3ABBAS GÜLELİYEVd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6NESÎB, Hüseyin Nesîb Efendi, Karamanlıd. 1818 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7Sadullah Paşad. 1838 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8ZİHNÎ, Mehmed Nedretd. 1835 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9RÛŞEN, Mudanyalı-zâde Mehmed Rûşen Tevfikîd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10ÇERKEZOĞLU, Fuat Özdemird. 07.02.1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
12KÜLHANÎ, Ali Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEBÎH, Ağa İsmâild. ? - ö. 1868-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞU’LE, Molla Abbasd. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HITÂMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Madde AdıGörüntüle
18HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723Madde AdıGörüntüle