REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmed

(d. 992/1584 - ö. 1070/1660)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Mehmed’dir. 2 Safer 992/14 Şubat 1584 tarihinde Bursa’da doğdu. İvaz Paşa’nın torunlarından Atâullah Çelebi’nin oğludur. Şairin nisbesi Atâ-zâde Mehmed Refi‘î’dir. İyi bir tahsil alan Refi‘î, Şeyhülislâm Ebûlmeyâmin Mustafa Efendi’den mülâzım oldu. 1043 Zilkade’sinde/Nisan-Mayıs 1634 dedesi İvaz Paşa tarafından yaptırılan medreseye müderris olarak tayin edildi. 1057 Rebiülâhir’inde/Mayıs-Haziran 1647 Hazret-i Emîr, 1061 Cemâzilûlâ’sında/Nisan-Mayıs 1651 Hançeriyye, 1065 Şevvâl’inde /Ağustos-Eylül 1655 Lala Şahin Paşa medreselerinde görev yaptı. 1070 Muharrem’inde/Eylül-Ekim 1659 tekrardan Hazret-i Emîr Medresesi’ne nakledildi. Bu medresede görevli iken günlerden bir gün namaz kılmak için gittiği Şeyh Üftâde Efendi Câmii’nden çıkarken, ayağı yerde serili hasırın ipine takılarak düştü ve başını taşa çarparak ağır yaralandı. Bir daha iyileşemeyen Refi‘î, 25 Recep 1070/6 Nisan 1660 tarihinde vefat etti. Bursa’da kale içinde bulunan Muallimhane civarında babasının mezarı yakınına defnedildi. İyi huylu ve güzel ahlaklı olduğu bildirilen Refi‘î, siyakat hattıyla yazı yazmada maharetli idi. Kaynaklarda şairin edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Mecmualarda “Refi‘î” mahlaslı şairlere ait şiirler kayıtlıdır. Ancak bu şiirler, Refi‘î mahlaslı diğer şairlere de (Refi‘î-i Leng) ait olabileceğinden Atâ-zâde Refi‘î’nin şiirlerini tespit etmek güçtür. Şairin günümüze ulaşan sadece bir beyti vardır.

Kaynakça

Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri. Bursa: Âsâ Kitabevi. 296.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 1500.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. C. I. İstanbul: Çağrı Yay. 273.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 16.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çemende nâleni güller işitmezlerse incinme

Anı gûş itmege ey bülbül-i şeydâ dimâg ister

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. C. I. İstanbul: Çağrı Yay. 273.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEDHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Doğum YeriGörüntüle
3Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Doğum YılıGörüntüle
5SABUHİ, Şeyh Ahmed Deded. 1584 - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
6ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Doğum YılıGörüntüle
7ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Ölüm YılıGörüntüle
8RÛHÎ, Sadreddin-zâde Rûhullâh Mehmed Efendid. 1602 - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
9CEM'Î, Mehmed Cem'î Efendid. ? - ö. 1659/1660Ölüm YılıGörüntüle
10SAFVETÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
11HAMDÎ, Mehmed Hamdullâh Hamdî Mollad. ? - ö. 1852MeslekGörüntüle
12KEMTERÎ, Konyalıd. 1838 - ö. 1911MeslekGörüntüle
13ABDÎ, Kınalı-zâde Abdurrahmand. 1582-83 - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Dânişî, Şa‘bân bin Mustafad. ö. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SELÂMÎ, İsmail Selâmî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADRÎ, Enderunlu Küçük Kadrî Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17SOKULLU MEHMED PAŞAd. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Madde AdıGörüntüle
18SAFÂYÎ/SIFÂTÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle