REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplü

(d. 1217/1802 - ö. 1270/1854 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802 yılında İstanbul'da Eyüp Sultan semtinde doğan Refîk'in asıl adı Osman Refîk Efendi'dir. Bâb-ı Defterî'de bulunan Baş Muhasebe Kalemine devam etti. Sonra uzun müddet Vezir Sâlih Paşa'nın önce hazine kitabeti sonra divan kitabeti hizmetlerinde bulundu. Bu görevinden sonra bir süre de Duhan Gümrükçüsü ve Hibetullah Sultan'ın kethudası olan Hacı Mustafa Ağa'nın kâtipliği görevini yaptı. 1255/1839 senesinin ortalarında hâcegânî rütbesini kazanarak Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne tahriratı katipliği görevine getirildi. Sonra Asâkir-i Hâssa rûznâmçeciliğine nakledildi. Son olarak da Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî dahilinde bulunan Hâssa rûznâmçeciliği görevine getirilmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıllarda (1271/1854) hayatta idi.

Fatîn'e göre şiiri ile pek tanınmamış bir şairdir (1271: 164). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hatın olmakda mâh-ı hüsne hâle inceden ince

Göründi işte ser-rişte visâle inceden ince

Degil hat gird-i ruhsârında süs virmiş yed-i kudret

Siyeh bir kıl kalemle verd-i âle inceden ince

Der-âgûş-ı miyânın düşde neyli bile düşvârken

Ne çâre sardı zihnim bu hayâle inceden ince

Ne sırdır sâkî-i meclis eger meşrebce olmazsa

Verir bir derd-i ser her bir piyâle inceden ince

Mukavves kaşlara bilmem kiriş midir Refîk-âsâ

Kemân eyler yine bezm içre nâle inceden ince

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Doğum YeriGörüntüle
3NİMET, Nîmetullah Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEDAYÎ BABA, Pir Sedayîd. 1802 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5GARÎBÎ,Turdî Nâzımd. 1802 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
6ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEFÎK, Mehmed Şefîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR, Süleyman Şakir Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45\'te hayattaMeslekGörüntüle
12RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811MeslekGörüntüle
13İSHAK EFENDİ, Başhoca, Nardalıd. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'FET, Seyyid Abdullah Re'fetd. 1794 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OTMAN/OTMAN BABA/FAKİR OTMAN, Hüseyin Gündoğdud. 1924 - ö. 30.09.2011Madde AdıGörüntüle
17NİSÂRÎ, Yakûb Nisârî Çelebid. ? - ö. 1656-57Madde AdıGörüntüle
18MÜCRİM / ÂBİD / MÜCRİM ÂBİD, Mücrim Çelebid. 1747 - ö. 1814-15?Madde AdıGörüntüle