AZÎZ, Mehmed Azîz

(d. 1264/1848 - ö. 1332/1916)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Azîz'dir. Hicaz eski valilerinden Yozgatlı Vecihî Paşa'nın oğludur. Ağustos 1264/1848'de İstanbul'da doğdu. Hususi hocalardan Arapça, Farsça ve dinî ilimleri tahsil etti. 1280/1864'te babası ile Hicaz'a gitti ve valilik yazı işleri müdür vekili oldu. 1283/1867'de babasının ölümü üzerine yurda döndü. Meclis-i Vâla Kavânin Dairesi kalemine girdi. Şûrâ-yı Devlet teşkilinde evvela mülazımlığa, daha sonra yardımcılığa ve üyeliğe yükseldi. İntihâb-ı Memûrîn ve Tesrî-i Muamelât Ko­misyonlarında azalık yaptı. Tahkikat için Trabzon'a ve dep­remde zarar görenlere yardım için Balıkesir'e gönderildi. Sırasıyla Ûlâ Sınıf-ı Evveli rütbesi, Birinci Rütbe Mecidî, ikinci rütbe nişanları ve altın liyakat madalyası verildi. 1327/16 Ocak 1910'da emekliye ayrıldı. Uzun süre felçli yaşadı. 1334/25 Haziran 1916'da vefat etti ve Rumeli Hisarı kabristanına defne­dildi (Abdulkadiroğlu, Özkan: 1994: 50-51; Cunbur 1999: 26).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim ve Feridun Hakan Özkan. (1994). Yozgat Meşhurları. Ankara: Kariyer Matbaacılık.

Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Getir piyâleyi rindâne ülfet eyleyelim

Seninle nûş-ı şarâb-ı mahabbet eyleyelim

Bahârdır gidelim sâkiyâ çemenzâra

Sefâ-yı bâl ile bir hoşça sohbet eyleyelim

Getir getir demidir bâde-i ferah-bahşı

Bu vakt-i fursatı add-i ganîmet eyleyelim

Varup o gonce-femin andelîbe gülşende

Gam-ı firâkını bir bir hikâyet eyleyelim

Gumûm-ı gurbeti terkin zamânı kıldı hulûl

Vatan diyârına artık azîmet eyleyelim

Kazâ huzûruna yarın iriştirirse bizi

Hadeng-i gamzelerinden şikâyet eyleyelim

O bî-vefâyı bilirken vefâ nedir bilmez

Nasıl rakîbimize atf-ı töhmet eyleyelim

Kenâr-ı vasla çeküp yâr-ı işve-perdâzı

Cihânda biz de Azîzâ rekâbet eyleyelim

(Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay. 26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÂVİD, İstanbullud. ? - ö. 1834Doğum YeriGörüntüle
2Münir Çapanoğlud. 1894 - ö. 1 Temmuz 1973Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR, Beypazarlı Mehmedd. 1848? - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9HAKİ BABAd. 1876 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11NÂ’İL, Cebbâr-zâde Abbâs Hilmî Nâ’il Paşad. ? - ö. 1858MeslekGörüntüle
12HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÎVER, Ahmed Sâdık Zîver Paşad. 1793 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
17Tokadî-zâde/Kadı-zâde Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Nisan 1636Madde AdıGörüntüle
18EDNA, Murat Özdemird. 10.01.1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle