DELİ MEHMED, Mehmed

(d. 1836 / ö. 1894)
Çiftçi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan âşık, Konya’nın Uluırmak mahallesinde, 1836 yılında doğmuştur. Konya Âşıklık geleneği içerisinde yer alan âşık hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. Mevlevî geleneğine mensup olan âşık çiftçilikle geçimini sağlamıştır. Sadreddin Çelebi zamanında yaşamıştır. 1894 yılında vefat etmiştir. Deli Mehmed mahlasını kullanmıştır (Gazimihal 1946: 5; Gazimihal 1947: 48; Yeniterzi 2001: 83-84; Ayva 2005: 201).


Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1946). “Konya Halk Sazcıları III”. Folklor Postası, 2 (19): 5-6.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1947). Konya’da Musiki. Ankara: Halkevleri Yay.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.  Konya. 10: 77-159.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 22.04.2019
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Doğum YeriGörüntüle
2MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Doğum YeriGörüntüle
3HANOĞLU, Oğuzhan Atard. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6HASAN FEHMÎ PAŞA, Batumlud. 1836 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
8CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Ölüm YılıGörüntüle
9SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMET TECERd. 1901 - ö. 07.12.1967MeslekGörüntüle
11KUDDUSÎ, Kuddusi Ozand. 1900 - ö. 01.01.1956MeslekGörüntüle
12EŞELİOĞLU/ÖKSÜZ MEHMET, Mehmet Taşteped. 1922 - ö. 2013MeslekGörüntüle
13ÇERKEZOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜSEYİN, Seyit Ağad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED BEHÇETd. 1859 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
17REŞÎK, Reşîk Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DERVİŞ MEHMED, Kul Mehmed, Sultan Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle