HÂMİD, Küçük Hacı-zâde Hâmid Ahmed Bey

(d. 1301/1883 - ö. 1339/1920)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Balıkesirli olup 1301/1883 yılında doğdu. Küçük Hacı-zade Halîl Nâ'ilî Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini yaptıktan sonra yedi yıl medreseye devam etti. Hafızlığa çalıştı. Balıkesir Lisesi'ne devam ederek diploma aldı. Öğrenme arzusu devam eden Hâmid Ahmed Bey İstanbul Öğretmen Okulu'na girerek 1324/1906-07'de rüştiyeden mezun oldu. Beyrut'un Sayda kazasına öğretmen olarak atandı. Daha sonra Karesi vilayeti dahilinde Erdek, Gömeç, Bayramiç kazalarında başöğretmenlik; Balıkesir Öğretmen Okulu'nda müdür yardımcılığı ile edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmen Okulu'nun kapatılması üzerine Gönen kazası numune müdürlüğüne geçti. 1338/1919'da Öğretmen Okulu'nun tekrar açılması üzerine burada Türkçe öğretmenliği yaptı. 11 Şaban 1339/30 Nisan 1920 tarihinde vefat etti. Balıkesir'de Başçeşme Mezarlığı'nda medfundur (Sarı 1999: 75; Kurnaz vd. 2001: 1239).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî--Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Sarı, Mehmet ve Ahmet Karaman (1999). İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri (Balıkesir Meşhurları). Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.11.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Verem Kurbanı Münevver Bir Genç Kıza

Yazık yazık sen misin bir kenâra atılan

Siyâh toprak içinde çürüyerek mahv olan

Yazık yazık sen iken zarîf, taze bir fidan

Yere düştün kuruyup henüz çiçek açmadan

Verem denen bir harîs ciğerimi kemirdi

Bu milleti süsleyen vücudunu devirdi

 

Seni şevkle bekleyen günler şimdi mâtem-gûn

Bülbül gibi öttüğün bütün yerler pür-sükûn

Parlak âtî, sa'âdet va'd eyleyen dehr-i dûn

Seni iğfâl etmekle ne kazandı utansın

Verem denen vahşiye ciğerini kaptırdın

Haşerâta cismini eyvâh gıda yaptırdın

 

Yükselmiştin irfândan bir münevver semâya

Mevkûf idi hayâtın kadınlığa a'lâya

Fakat haksız ölümle mahvolunca bu gâye

Uçtu rûhun nâlekâr şekvâ edip Hudâ'ya

Verem denen bir zâlim feryâdına bakmadı

En bî-amân silâhı ciğerine sapladı

(Sarı, Mehmet ve Ahmet Karaman (1999). İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri (Balıkesir Meşhurları). Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Celal Sahir Erozand. 29 Eylül 1883 - ö. 16 Kasım 1935Doğum YılıGörüntüle
2HACI, Âşık Hacıd. 1883 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3Sait Hikmetd. 1883 - ö. 1930Doğum YılıGörüntüle
4TAMEY ANAd. 1870 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
5MİHRÂBÎd. ? - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
6NÜZHETd. ? - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
7Esver Ölüçd. 07 Eylül 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
8İbrahim Eyibilird. 05 Aralık 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Ali Kurdoğlud. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
10RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ESAD, Esad Erbillid. 1847 - ö. 04.03.1931Madde AdıGörüntüle
14HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Madde AdıGörüntüle
15HASAN-I ERDEŞÎR, Seyyid Hasan-ı Erdeşîrd. 1418-19 - ö. 1488-89Madde AdıGörüntüle