HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyin

(d. 1259/1843 - ö. 1335/1917)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sivas’ta doğdu. Sarıhatip-zade (Sarısözen) Hüseyin Hüsnî Efendi diye tanındı. Din bilginliği ve şairlik aileden gelmektedir. Devrinin tanınmış, sevilen ve sayılan bir müderrisi olduğu  söylenir (Aslanoğlu 2006: 493). Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Tarih düşürmeye meraklı ve mahir bir şairdi. Hüsnî’nin birkaç parça şiiri ele geçmiştir.

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Seyre çıkmış ol canânım şâh-ı dilber güzellerle

Aklını yagmaya verdi hûb dilber güzellerle

 

Âteş-i sûzâna benzer gözleri âfet-feşân

Yaktı ihrak eyledi bir nâr-ı mecmer güzellerle

 

Görmedim ben böyle bir şâhzade aynı şehlevend

Kendisi âhû metindir hûn-i ziver güzellerle

 

Salınıp gülşende dilber gonca-i nazik eda

Seyredip ceylan misali kadd-i ar’ar güzellerle

 

Ser çekip râh-ı felekten seyreder gülşenini

Kadd-i bâlâ misl-i tûbâ serv-i gurer güzellerle

 

Cuş eder nehrin yolundan tûti-i gûyend-zeban

Dili bülbül saçı sünbül lebi kevser güzellerle

 

Bakışı hunriz-i cellâdı tir eder müjgânını

Dâm-ı zülfün seyreder bin nice kemter güzellerle

 

Kûh-ı Kaf olmuş semaya zümrüdüanka misal

Seyreder âlem-nümayı misl-i cevher güzellerle

 

Huri vü gılmana benzer bir melek nazik beden

Çeşm-i fettan şâh-ı hûsin beli ser güzellerle

 

Âfitab eyler cihanda şûle-i hurşid nüma

Rus olur ger görse şeb-i vechini nur güzellerle

 

Sahn-i gülzar üzre açmış sünbül ü reyhân-veş

Itrınâk eyler cihanda misk ü anber güzellerle

 

Top top olmuş şol güzeller havz-ı gülşen bağına

Nagme-i âvaz-ı bülbül şâh-ı bihter güzellerle

 

Şive-i nâzik edadır işvesine can feda

Kâm alır elbette Hüsnü olsa rehber güzellerle

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 494, 495.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLYASÎ, İlyas Sarıateşd. 25.02.1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMET/AHMET BAYHAN, Ahmet Bayhand. 1907 - ö. 1988Doğum YeriGörüntüle
3BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
4İFŞAÎ, Eşrefd. 1843 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
6MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7MUʼAZZAM HANd. 1842 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8CESİMÎ, Yusufd. 1835 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9Müstecâbî-zâde Mehmed İsmet Beyd. 1868 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10MEKKÎ, Mehmedd. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
11NÂKID, İbrahim Efendid. d. ? - ö. ö. 1715MeslekGörüntüle
12VECDÎ, Derviş-zâde Abdurrahmand. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
13ABDÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÂLİB, Gâlib Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LÂMÎ PAŞAd. 1816? - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
17MUTİ'Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞA’BÂN, Şeyh Şa’bân-ı Velîd. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle