İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullu

(d. 1194/1780 - ö. 1238/1823)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Demirkapı yakınında 1194/1780 senesinde doğdu. Hâcegân-ı dîvândan İsmâil Re'fet Bey'in oğludur. Hoca Şâkir Efendi'den ve biraderi Ferîd Bey'den Farsça dersleri aldı. İlk öğrenimini tamamladıktan ve hat sanatında nesih hattında belli bir seviyeye geldikten sonra Sultan II. Selîm devrinde 1210/1795 senesinde Enderun'a girdi. Hazine odası ağaları sınıfına katıldı. Burada Üsküdârî İzzet Efendi'den hat dersleri alarak ondan icazet de aldı. 1238/1823 senesinin Ramazan ayında biraderi Ferîd Bey'in Üsküdar'daki evinde vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'nda ana yola yakın bir yerde defnedildi.

Nesih hattında üstat olduğu kadar ta'lîk hattında da mahareti vardı. Zamanın önemli hattatlarından kabul edilen İzzet Bey, nefis hattıyla birkaç Kur'ân-ı Kerîm, Tefsîr-i Tibyân, Tercüme-i Mektûbât-ı Fârûkiyye, Tercüme-i Mevâhib-i Ledüniyye, muhtelif Şifâ-i Şerîfler ve Delâ'il-i Şerîfeler yazmıştır (Ârif Hikmet: 48).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 48.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BELİĞÎd. ? - ö. 1562?Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799Doğum YeriGörüntüle
3Orhan Koçakd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Halîm Geray Sultand. 1772 - ö. 1823/1824?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10SÂLİM, Resmî Ahmed Paşa-zâde Sâlim Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞÂKİR, Ahmed Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇÂKER, Çâker Mehmed Beyd. 1790-91 - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMSÎ, Süleyman Şemsi, Kara Şemsî Abdâld. 1828 - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
17YÛSUF Sîneçâkd. ? - ö. 1546/47Madde AdıGörüntüle
18DÂGÎ, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1611Madde AdıGörüntüle