İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullu

(d. 1194/1780 - ö. 1238/1823)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Demirkapı yakınında 1194/1780 senesinde doğdu. Hâcegân-ı dîvândan İsmâil Re'fet Bey'in oğludur. Hoca Şâkir Efendi'den ve biraderi Ferîd Bey'den Farsça dersleri aldı. İlk öğrenimini tamamladıktan ve hat sanatında nesih hattında belli bir seviyeye geldikten sonra Sultan II. Selîm devrinde 1210/1795 senesinde Enderun'a girdi. Hazine odası ağaları sınıfına katıldı. Burada Üsküdârî İzzet Efendi'den hat dersleri alarak ondan icazet de aldı. 1238/1823 senesinin Ramazan ayında biraderi Ferîd Bey'in Üsküdar'daki evinde vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'nda ana yola yakın bir yerde defnedildi.

Nesih hattında üstat olduğu kadar ta'lîk hattında da mahareti vardı. Zamanın önemli hattatlarından kabul edilen İzzet Bey, nefis hattıyla birkaç Kur'ân-ı Kerîm, Tefsîr-i Tibyân, Tercüme-i Mektûbât-ı Fârûkiyye, Tercüme-i Mevâhib-i Ledüniyye, muhtelif Şifâ-i Şerîfler ve Delâ'il-i Şerîfeler yazmıştır (Ârif Hikmet: 48).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 48.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
2İMÂNÎ / Mehmed İmânî Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
3Arslan Yüzgünd. 09 Nisan 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Halîm Geray Sultand. 1772 - ö. 1823/1824?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR, Ahmed Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899MeslekGörüntüle
13VAHDETÎ, Derviş Vahdetî, Lefkoşalıd. 1869 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEVZÎ, Fevzî Paşad. ? - ö. 1824-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle
17FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Abdullah Çelebid. ? - ö. 1675Madde AdıGörüntüle