MAHVÎ, Tebrizli Hasan

(d. 1238/1822 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mahvî 1238/1822 yılında Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hasan'dır. Öğrenimini memleketinde yaptıktan sonra İran'daki bazı bölgeleri gezip dolaşmış ve 1847 yılında İstanbul'a gelmiştir. İyi bir hattattı, talik yazıda ustaydı. Geçimini kitap istinsah etmekle sağlardı. Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mahvî Hasan Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 120.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilâ var mahfî-genc ol ko seni vîrâne sansınlar

Meseldir bu ki derler âkil ol dîvâne sansınlar

Mukîm-i mescid ol bâtında dâ'im Hakk'ı zikr eyle

Ne gam erbâb-ı zâhir menzilin mey-hâne sansınlar

Tevellâ vü teberrâ âleminden ictinâb eyle

Varıp sen âşinâ ol Hakk'a ko bîgâne sansınlar

Vücûdun derd-i aşk ile fenâ mülkünde mahv et kim

Bekâ esrârına vâkıf olan merdâne sansınlar

Var ashâb-ı kemâle Mahviyâ arz eyle eş'ârın

Garaz ehli kelâmın ko senin efsâne sansınlar

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂ’İB-İ TEBRÎZÎd. 1603-4 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CANİBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sâdıkî-i Kitâbdârd. 1532 - ö. 1613-1614Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YılıGörüntüle
6İZZETd. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8SÂ'İB, Mehmed, Darendelid. 1820 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10SA‘ÎD, Cezerî Mehmed Efendi-zâde Mehmed Sa‘îd Efendid. ? - ö. 26 Aralık 1752MeslekGörüntüle
11RÂŞİH, Mehmed Sa‘îdd. ? - ö. 12 Nisan 1766MeslekGörüntüle
12ENÎS / ENİSÎ, Nu'mân Enisî Efendid. ? - ö. 1766-67MeslekGörüntüle
13RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BESÎM BEY, Enderunlu, Başkullukçud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ŞERÎF, İzmirlid. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂDÎ, Muhammed Efendid. ? - ö. 17777Madde AdıGörüntüle
17AHMED, Muhaşşî Sinan-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1620/1621Madde AdıGörüntüle
18SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle