MAHVÎ, Tebrizli Hasan

(d. 1238/1822 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mahvî 1238/1822 yılında Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hasan'dır. Öğrenimini memleketinde yaptıktan sonra İran'daki bazı bölgeleri gezip dolaşmış ve 1847 yılında İstanbul'a gelmiştir. İyi bir hattattı, talik yazıda ustaydı. Geçimini kitap istinsah etmekle sağlardı. Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mahvî Hasan Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 120.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilâ var mahfî-genc ol ko seni vîrâne sansınlar

Meseldir bu ki derler âkil ol dîvâne sansınlar

Mukîm-i mescid ol bâtında dâ'im Hakk'ı zikr eyle

Ne gam erbâb-ı zâhir menzilin mey-hâne sansınlar

Tevellâ vü teberrâ âleminden ictinâb eyle

Varıp sen âşinâ ol Hakk'a ko bîgâne sansınlar

Vücûdun derd-i aşk ile fenâ mülkünde mahv et kim

Bekâ esrârına vâkıf olan merdâne sansınlar

Var ashâb-ı kemâle Mahviyâ arz eyle eş'ârın

Garaz ehli kelâmın ko senin efsâne sansınlar

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CANİBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Derviş Rahîmâd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DALĞA, Merziye Ehmedi Üskuyid. 1945 - ö. 1972?/1975?Doğum YeriGörüntüle
4HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
7İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9MAHFÎ, Alid. 1791 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579MeslekGörüntüle
11HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
12MÎRZÂ MUHAMMED HAYDAR KÖREGAN, Haydar Mîrzâ Duglatd. 1499 - ö. 1551MeslekGörüntüle
13HAYRET, Mehmed Bahâeddîn Hayret Efendi, Adanalı Hoca Hayret Efendid. 1847-48 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİRDEVSÎ, Firdevsî Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHÎ, Kudsî-zâde Mehmed Şeyhî Efendid. ? - ö. 1674-75Madde AdıGörüntüle
18MEŞREB, Baba Rahîmd. 1640-41 (1653, 1657) - ö. 1711Madde AdıGörüntüle