NÂFİZ, Hacı Hamdî

(d. 1265/1849 - ö. 1323/1905)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hacı Hamdî’dir. Nâfiz mahlasını kullandı. 1265/1849 yılında Çorum’da doğdu. Öğrenimini Çorum medreselerinde yaptı. Devrin hocalarından olan Ömer Efendi’den ve Çakaloğlu’ndan ders gördü. Değişik memurluklarda bulundu. Keskin ilçesinde mal müdürlüğü yaptı. 1888 yılında Ankara ili basımevi müdürlüğüne atandı. 1323/1905 yılında vefat etti.
Basımevi müdürüyken Ankara gazetesine çok sayıda yazı yazdı, fakat şiirlerini bastırıp yayımlamadı.

 

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hükümet Konağı İçin Tarih
Sâye-i Abdülhamîd Han’da bu kasr-ı dilgüşâ
Bu behiç tarz üzre oldu pertev-endâz-ı safâ


Pâye-i tâk-ı bülendi burc-ı mâh-ı âsumân
Tarz-ı ra’nâ tarh-ı zîbâ pür-safâ hayret-fezâ

Yapdı Pertev Bey kulu şân-ı hükûmet nâmına
Böyle bir kasr-ı dilârâ böyle gülşen-serâ

Her nitâkında müressem pertev-i şem’-i kemâl
Dem çeker her revzeninde pâdişâhım çok yaşa

Ben de Nâfiz söyledim târih-i cevherdârını
Habbezâ kasr-ı musannâ dilrübâ pertev-nümâ

(Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 264.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cevat Turand. 01 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DERYÂÎ, Hacıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂŞIKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
5Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YılıGörüntüle
6RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YılıGörüntüle
7YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN EFENDİ, Divrikli Dâmâd Emîn Efendid. 1821 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
10BÂDÎ, RÂCİH, Ahmedd. 1839 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11SEHER HANIMd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12RİF’AT, Ahmed Rif’at, Çorumlud. 1857 - ö. 1918MeslekGörüntüle
13KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Ahmed Muhtar Hamdîd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASFÎ, Ali Gâlibd. 1733 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
17BEYÂNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaMadde AdıGörüntüle