NÂFİZ, Hacı Hamdî

(d. 1265/1849 - ö. 1323/1905)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hacı Hamdî’dir. Nâfiz mahlasını kullandı. 1265/1849 yılında Çorum’da doğdu. Öğrenimini Çorum medreselerinde yaptı. Devrin hocalarından olan Ömer Efendi’den ve Çakaloğlu’ndan ders gördü. Değişik memurluklarda bulundu. Keskin ilçesinde mal müdürlüğü yaptı. 1888 yılında Ankara ili basımevi müdürlüğüne atandı. 1323/1905 yılında vefat etti.
Basımevi müdürüyken Ankara gazetesine çok sayıda yazı yazdı, fakat şiirlerini bastırıp yayımlamadı.

 

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hükümet Konağı İçin Tarih
Sâye-i Abdülhamîd Han’da bu kasr-ı dilgüşâ
Bu behiç tarz üzre oldu pertev-endâz-ı safâ


Pâye-i tâk-ı bülendi burc-ı mâh-ı âsumân
Tarz-ı ra’nâ tarh-ı zîbâ pür-safâ hayret-fezâ

Yapdı Pertev Bey kulu şân-ı hükûmet nâmına
Böyle bir kasr-ı dilârâ böyle gülşen-serâ

Her nitâkında müressem pertev-i şem’-i kemâl
Dem çeker her revzeninde pâdişâhım çok yaşa

Ben de Nâfiz söyledim târih-i cevherdârını
Habbezâ kasr-ı musannâ dilrübâ pertev-nümâ

(Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 264.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEVGİ ÇIRAKMANd. 09.03.1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CAN DURSUN, Dursun Karslıd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Aydın Şimşekd. 23 Aralık 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4(DELİ) MUSTAFA REMZÎd. 1849 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7FİGÂNÎ, Silleli Osmand. 1863 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9SABRÎ, Hüseyin Sabrîd. 1840 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAKKÎ, Şeyh İsmail Hakkı Zühdi Efendid. 1862 - ö. 1913MeslekGörüntüle
12AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872MeslekGörüntüle
13RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAFÎD, Mehmed Hafîd Bey, İstanbullud. 1850 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÂNİŞ, Alid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Madde AdıGörüntüle
17Hamdi Koçd. 20 Aralık 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İZZET, Bey Halifed. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle