NÂFİZ, Hacı Hamdî

(d. 1265/1849 - ö. 1323/1905)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hacı Hamdî’dir. Nâfiz mahlasını kullandı. 1265/1849 yılında Çorum’da doğdu. Öğrenimini Çorum medreselerinde yaptı. Devrin hocalarından olan Ömer Efendi’den ve Çakaloğlu’ndan ders gördü. Değişik memurluklarda bulundu. Keskin ilçesinde mal müdürlüğü yaptı. 1888 yılında Ankara ili basımevi müdürlüğüne atandı. 1323/1905 yılında vefat etti.
Basımevi müdürüyken Ankara gazetesine çok sayıda yazı yazdı, fakat şiirlerini bastırıp yayımlamadı.

 

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hükümet Konağı İçin Tarih
Sâye-i Abdülhamîd Han’da bu kasr-ı dilgüşâ
Bu behiç tarz üzre oldu pertev-endâz-ı safâ


Pâye-i tâk-ı bülendi burc-ı mâh-ı âsumân
Tarz-ı ra’nâ tarh-ı zîbâ pür-safâ hayret-fezâ

Yapdı Pertev Bey kulu şân-ı hükûmet nâmına
Böyle bir kasr-ı dilârâ böyle gülşen-serâ

Her nitâkında müressem pertev-i şem’-i kemâl
Dem çeker her revzeninde pâdişâhım çok yaşa

Ben de Nâfiz söyledim târih-i cevherdârını
Habbezâ kasr-ı musannâ dilrübâ pertev-nümâ

(Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 264.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKTAŞ, Bektaş Akpınard. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sefa Kapland. 1 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KADRÎ/KADRİYÂ, Abdülkadir Uslud. 1868 - ö. 10.02.1948Doğum YeriGörüntüle
4SELİMd. 1849 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Arab-zâde Emîn Efendid. 1849 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7ENVERd. 1842 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
10FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909MeslekGörüntüle
11Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949MeslekGörüntüle
12ADEM ULUTAŞd. 06.04.1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VAHDÎ, Mahmûd Vahdîd. 1806 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KADRÎ, Kadrî Çelebi, Horasanlıd. ? - ö. 1824 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABRÎ, Hüseyin Sabrîd. 1840 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Emin, Kara Bekr-zâde Osmân Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VELİ, Karabaş Veli Efendid. ? - ö. 1686Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Madde AdıGörüntüle