SÂLİM, Osmancıklı

(d. 1209/1794 - ö. 1272/1855)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1209/1794 yılının ortalarında Osmancık'ta doğdu. Osmancık Mahkemesi başkâtibi Hacı Şükrü Efendi'nin oğludur. 1227/1812 senesinde İstanbul'a giden Sâlim Efendi tahsilini burada tamamladı. Kitâbet tarafına meyledip Mâliye Mektupçusu Odası Kalemi'ne memur olarak girdi. Rumeli ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde kâtip olarak görev yaptı. Son görevi Bursa'da Zabtiye Başkâtipliği idi. Sicill-i Osmânî'ye göre 1272/1855 senesinde vefat etmiştir (Mehmed Süreyya 1311: 4).

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir. Sicill-i Osmânî'ye göre usta bir şairdir (Mehmed Süreyya 1311: 4).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîi Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilberâ sûz-ı nihânımdan sakın

Tîr-i âh-ı bî-emânımdan sakın

Âteş-i aşkım seni bir gün yakar

Bâri pek yaklaşma yanımdan sakın

Tîg-i gamzenle beni itme helâk

Cânıma gel kıyma kanımdan sakın

Gözlerim yaşı seni gark itmesün

Cûşiş-i eşk-i revânımdan sakın

Gel leb-i şîrînini ver agzıma

Korkma sır çıkmaz dehânımdan sakın

Mest ü hayrân oldugum ta'n eyleme

Sorma zâhid hâl ü şânımdan sakın

Âşıkım zühd ü riyâdan Sâlimim

Şâ'irim tîg-ı zebânımdan sakın

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 179.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRAHİMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KADRÎ/KADRİYÂ, Abdülkadir Uslud. 1868 - ö. 10.02.1948Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Ali Açıkd. 1914 - ö. 1984Doğum YeriGörüntüle
4VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834\\\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Abbaskulu Ağa Bakıhanovd. 1794 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892MeslekGörüntüle
11BEHCET, Ali Nâmık Paşa-zâde Mehmed Behcet Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12FEHÎM, Körükçü Hâfız Ahmed Efendid. ? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FERDÎ, Muammer Ferdîd. 1891 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Madde AdıGörüntüle
16LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
17DERVİŞ AHMED (Devriş Ahmed)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle