KADRÎ, Abdülkadir Çelebi

(d. ?/? - ö. 1082/1671)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkadir Çelebi olan Kadrî, Anteplidir. Gençliğinde İstanbul‘a gitmiş Ruznâme-i evvel hulefâsına geçti ve Rûznamçe kâtibi oldu (Abdülkadiroğlu 1999: 341). Daha sonraları bazı padişah evkâflarına mütevelli oldu. 1082/1671-2 yılında vefat etti. Ölümüne “Teveffenâ me‘a’l-ebrar” tarihi düşülmüştür (Özcan, 1989: 687). Kendisinden bahseden kaynaklar mürettep bir divanı olduğu söyleseler de bugün için bu eser mevcut değildir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu Abdülkerim (hzl) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 4. Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul: 55.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü'l-Fudalâ. C.III.  İstanbul: Çağrı Yay. 687-688.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 16.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Bahâr irişdi yine lâlezârı seyreyle

Zuhûr-ı kudret-i perverdigârı seyreyle

Elinde hançer-i işve gözinde neşve-i mey

O şûh-ı arbede-cû şîvekârı seyreyle

Bir iki câmla çâk eyledi girîbânı

Toluya başla da bûs u kenârı seyreyle

Mürîd-i câm-ı muhabbetle behre-yâb etmez

O pîr-i aşk denen yâdigârı seyreyle

Güzel bulunmaya hûbân-ı Ayntâba göre

Gerekse Kadri gezüp her diyârı seyreyle

(Abdülkadiroğlu Abdülkerim (hzl) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. AKM Yay. Ankara:341-343.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664Doğum YeriGörüntüle
2LÂMÎ PAŞAd. 1816? - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
3BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
4ŞEFÎK DEDE, Muhammedd. ? - ö. 1671/72Ölüm YılıGörüntüle
5ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Ölüm YılıGörüntüle
6AVNÎ, Ahmed Avnî Çelebid. ? - ö. 1671-72Ölüm YılıGörüntüle
7HANIŞ, Hanış Heyrullaoğlu Zaidovd. 04.07.1932 - ö. 17.08.2010MeslekGörüntüle
8RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
9NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738MeslekGörüntüle
10NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂCÎ, Seyyidd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VÂSIF, Seyyid Hüseyin Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1692-93Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERTLİ GARİP, Cuma Zeytünlüd. 1929 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SEYİD EBU'L KÂSIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnûn, Mecnûnşâhd. 1800 - ö. 1860/1873?Madde AdıGörüntüle
15GAYBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle