SÂDIK, Edirneli

(d. 1247/1831 - ö. 1270 ds./1854 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1247/1831 yılında Edirne’de doğdu. Genç yaşlarda İstanbul’a geldi. 1264/ Enderun ağaları sınıfına girdi ve Enderunlu sanıyla tanındı. Sicill-i Osmânî’ye göre 1270-1854’ten sonra vefat etti.
Sicill-i Osmânî’de usta bir şair olduğu ifade edilir (Aktan 1996: 221).

 

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
İtdi zencîr-i gamı gerdânıma gerdûn-ı dûn
Sana kaldı işimiz gel kanda isen ey cünûn


Devr-i aks u cevr-i yâr ile ayâ çarh-ı dü-tâ
Ben sana nitdim ki kıldın kâmetim mânend-i nûn

Subh-dem surh-ı sipihri sen görüp sanma şafâk
Her gice mazlûmlar cânın yakup içdigi hûn

Bezm-i âlemde kime sundu şarâb-ı bî-humâr
Yağdırır gerçi tolu amma bu câm-ı ser-nigûn

Gûş idüp derdim kemâl-i hayretinde Sâdıkâ
Sînesinde yâralar açdı tabîb-i zî-fünûn
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 257.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
2MÜBÎNÎ/MÜNÎBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÜKÜR BAHŞİd. 1831 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
8RİF'AT, Darbâz-zâde Sâlih Rif'at Beyd. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED ES'AD BEY, Pîrî-zâded. 1851 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DÜRRÎ, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VEZNÎ, Veznedâr Sinan Beyzâde Mustafa Çelebid. ? - ö. 1568\\\\\\\\\\\\\\\'den önceMadde AdıGörüntüle
14TIFLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1659-1660Madde AdıGörüntüle
15ES'AD, Meşaleci-zâde Es'ad Beyd. ? - ö. 1793-94Madde AdıGörüntüle