HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlı

(d. 1235/1819 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Dağıstan'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Hamdî Efendi'dir. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Amasya'ya geldi. Burada Şerh Şirvânî Efendi'nin derslerine devam ederek tahsilini tamamladı. Sonra İstanbul'a gitti ve burada 1269/1852 senesinde Dâru'l-Mu'allimîn hocaları arasına katıldı. Ma'ârif Nezâreti'nde Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene Re'îsi oldu. 1307/1889 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzil-gehi vîrânedir

Mülk-i dil ma'mûresin sanma tehî bir hânedir

Görmeyen dest-i felekden darb-ı tîg-ı âfeti

Kerbelâ'ya düşse bilmez mâtem ü gavgâ nedir

Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâreyi

Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkıbet rüsvâ nedir

Dürr-i va'zın gûş-vâr eyler mi vâ'iz söyleme

Âlem-i lâhûta varmış mescidi mey-hânedir

Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem

Mâ-sivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abusupiyan Akayevd. 8 Aralık 1872 - ö. 1931Doğum YeriGörüntüle
2NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3HASAN, Mehmed Hasan Han, Dağıstanlıd. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
5İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
6NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
8HULÛSÎ, Alaybeyi-zâde Mehmedd. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10NEV’Î, Yahyâd. 1533-34 - ö. 1599MeslekGörüntüle
11Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951MeslekGörüntüle
12FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918MeslekGörüntüle
13CEMÎL, Köprülü-zâde Mahmûd Cemîl Beyd. 1834 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA’ÎD, Kîlârî Hızrağa-zâde Sa’îd Bey, Hızrağa-zâde Enderûnî/Enderûnlu Sa’îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDAL ŞEYHd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ERBAY/ALİ, Ali Erbayd. 1932 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂSİH, Mehmedd. ? - ö. 1768Madde AdıGörüntüle