HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlı

(d. 1235/1819 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Dağıstan'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Hamdî Efendi'dir. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Amasya'ya geldi. Burada Şerh Şirvânî Efendi'nin derslerine devam ederek tahsilini tamamladı. Sonra İstanbul'a gitti ve burada 1269/1852 senesinde Dâru'l-Mu'allimîn hocaları arasına katıldı. Ma'ârif Nezâreti'nde Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene Re'îsi oldu. 1307/1889 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzil-gehi vîrânedir

Mülk-i dil ma'mûresin sanma tehî bir hânedir

Görmeyen dest-i felekden darb-ı tîg-ı âfeti

Kerbelâ'ya düşse bilmez mâtem ü gavgâ nedir

Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâreyi

Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkıbet rüsvâ nedir

Dürr-i va'zın gûş-vâr eyler mi vâ'iz söyleme

Âlem-i lâhûta varmış mescidi mey-hânedir

Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem

Mâ-sivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
2Abusupiyan Akayevd. 8 Aralık 1872 - ö. 1931Doğum YeriGörüntüle
3Kadircan Kaflıd. 1889 - ö. 1969Doğum YeriGörüntüle
4İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7OSMANd. 1822 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Ölüm YılıGörüntüle
10HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908MeslekGörüntüle
12HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?MeslekGörüntüle
13NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Madde AdıGörüntüle
17KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
18SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle