NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selanikli

(d. 1258/1842 - ö. 1321/1903)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1258/1842 yılında Selanik’te doğdu. Cevahirci lakabıyla tanınan Derviş Ali Ağa isimli Mevlevi dervişinin oğludur. Hususi surette biraz okuduktan sonra devlet hizmetine girdi. Bir süre kereste ticareti ile meşgul oldu. Daha sonra Manastır’da imtihan edilerek avukatlığa başladı. Manastır’da mahkeme reisi olan Hersekli Ârif Hikmet’in meclisine devam etti. 1321/14 Haziran 1903 yılında Viyana’da vefat etti. Cenazesi Selanik’e naklolundu.
İbnü’l-Emin, Osman Nûrî Efendi’nin bir hayli şiirinin olduğunu, tuhaf nazımlarını Ârif Hikmet Bey’in okuyup güldüğünü kaydeder (Özcan 2000: 1687-1688).

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Aceb efsâne kim hâbide vü bîdâr hayretde
Garîb meyhâne kim mestâne vü hüşyâr hayretde


Nedendir fikr ider ceryânını âb-ı revân ammâ
Gider bir suya bilmez mansıbın enhâr hayretde

Gül ü sünbül benefşe bahse girmez reng ü bûyundan
Gülistân içre varsa cümle-i ezhâr hayretde

Değildir münhasır uşşâka mir’ât-ı tecellîde
Kalır seyr eylese aks-i cemâlin yâr hayretde

Berîdir ehl-i tekvâ âteş-i sûzân-ı duzahdan
Halîlullah’a tesîr itmeyen ol nâr hayretde

Recâi’ye nazîre iktidârı var mıdır bilmem
Nedendir ictisârın Nûriyâ efkâr hayretde

(Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay. 1688.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Doğum YeriGörüntüle
2Fuat Ömer Keskinoğlud. 1906 - ö. 22 Ağustos 1967Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Bozkurt Esenyeld. 1920 - ö. 2005Doğum YeriGörüntüle
4FEYZÎ, Ahmed Feyzî, Tebrizlid. 1842 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
7GÂNÎ, Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8HÂFIZ, Erzurumlu İshâk Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10ERCANİ/ARAP ALİ, Abdullah Ercand. 1922 - ö. 07.01.2011MeslekGörüntüle
11Yılmaz Gürbüzd. 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÂKİR, Beypazarlı Mehmedd. 1848? - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
18SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMadde AdıGörüntüle