NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selanikli

(d. 1258/1842 - ö. 1321/1903)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1258/1842 yılında Selanik’te doğdu. Cevahirci lakabıyla tanınan Derviş Ali Ağa isimli Mevlevi dervişinin oğludur. Hususi surette biraz okuduktan sonra devlet hizmetine girdi. Bir süre kereste ticareti ile meşgul oldu. Daha sonra Manastır’da imtihan edilerek avukatlığa başladı. Manastır’da mahkeme reisi olan Hersekli Ârif Hikmet’in meclisine devam etti. 1321/14 Haziran 1903 yılında Viyana’da vefat etti. Cenazesi Selanik’e naklolundu.
İbnü’l-Emin, Osman Nûrî Efendi’nin bir hayli şiirinin olduğunu, tuhaf nazımlarını Ârif Hikmet Bey’in okuyup güldüğünü kaydeder (Özcan 2000: 1687-1688).

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Aceb efsâne kim hâbide vü bîdâr hayretde
Garîb meyhâne kim mestâne vü hüşyâr hayretde


Nedendir fikr ider ceryânını âb-ı revân ammâ
Gider bir suya bilmez mansıbın enhâr hayretde

Gül ü sünbül benefşe bahse girmez reng ü bûyundan
Gülistân içre varsa cümle-i ezhâr hayretde

Değildir münhasır uşşâka mir’ât-ı tecellîde
Kalır seyr eylese aks-i cemâlin yâr hayretde

Berîdir ehl-i tekvâ âteş-i sûzân-ı duzahdan
Halîlullah’a tesîr itmeyen ol nâr hayretde

Recâi’ye nazîre iktidârı var mıdır bilmem
Nedendir ictisârın Nûriyâ efkâr hayretde

(Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay. 1688.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Emin YALMANd. 1888 - ö. 19 Aralık 1972Doğum YeriGörüntüle
3BEHCET, Ali Nâmık Paşa-zâde Mehmed Behcet Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4ZEKİ, Sarkis Narlıyand. 1842 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
5NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6İLMÎ EFENDİ, Abdurrezzâkd. 1842 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9HAYDAR, Ali Haydar Efendi, İstanbullud. 1837 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10Fuat Hulusi Demirellid. 1877 - ö. 23 Kasım 1955MeslekGörüntüle
11Hasan Devrimd. 27 Eylül 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001MeslekGörüntüle
13FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
17NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Madde AdıGörüntüle
18GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Madde AdıGörüntüle