DEM’Î, Yûsuf

(d. 1260/1844 - ö. 1279/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Yûsuf olan Dem'î, 1260/l844 tarihinde Edirne'de Yeni İmâret sem­tinde, Sultan Bayezid Mahallesi'nde dünyaya geldi. Edirne Askerî İdâdî'sini bitirdikten sonra İstanbul'a giderek burada Harbiye mektebine girdi. Bu okulun üçüncü sınıfında iken 19 yaşlarında 1279/l862 tarihinde İstanbul'da vefat etti (Ergun 1936-1945: 1152 ).

Şiirlerinden bir beyit Riyâz-ı Belde-i Edirne'de kayıtlıdır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Dem'i". C. 2. İstanbul: Dergah Yay. 231.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şafak gibi kızıl kan aglasam ol meh-likâ gelmez

Gözüm Mirrîh sıfatında kalıpdır kim ziyâ gelmez

(Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Bozkurt Matbaası.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂBİ'Î, FEYZÎ, Alî Tâbi'î Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MAHVÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
3ŞİFÂYÎ, Derviş Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
4NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5MAHCÛBÎ, Hovhannesd. 1844 - ö. 1898-1899Doğum YılıGörüntüle
6REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
7GARÎBÎ,Turdî Nâzımd. 1802 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Kırîmî-zâde Ahmed Reşîd Efendid. ? - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
9ZÎVER, Ahmed Sâdık Zîver Paşad. 1793 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10Vedâ'îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948MeslekGörüntüle
12Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937MeslekGörüntüle
13REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAREZMLİ HÂFIZ/HÂFIZ-I HAREZMîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Lütfullâh Çelebi Kadıd. 1565 - ö. 1632Madde AdıGörüntüle