SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullu

(d. 1261/1845 - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1312/1845 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Süreyyâ'dır. Dâru'l-Ma‘ârif'ten mezun olduktan sonra Şûrâ-yı Devlet'e muavin oldu. Bir süre sonra Nâfi'a Nezâreti mektupçuluğuna getirildi. 1884 yılında Mâbeyin ikinci kâtibi, iki yıl sonra vezir rütbesiyle Başkâtip oldu. 1893 senesine kadar bu görevde kaldı. Mâbeyin'den ayrıldıktan sonra Vergi Emaneti Meclisi reisliğine getirildi. Oradan Dâhiliye müsteşarlığana tayin edildi. 1312/1894 yılında İstanbul'da vefat etti.

Süreyya Paşa, Baş mabeyinci Osman Bey'in damadı idi. Dürüst ve namuslu bir kimse olarak tanınmıştı. Devlet görevlerinde bulunduğu süre içerisinde kimseye zararı dokunmamıştı; sevilen, sayılan bir şahsiyetti. Süreyya Paşa devrinin kitabet sanatında kendini tanıtmış aynı zamanda da tarih bilgisiyle ün yapmıştı.

Bilinen tek eseri Hayât-ı Osmânî'dir. 1297 yılında 88 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Eserin ikinci baskısı ölümünden sonra Hayât-ı Osmânî'ye Bir Nazar adıyla 69 sayfa olarak 1324 yılında yine İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Türk Ansiklopedisi (1980). "Süreyya Paşa, Ahmed". C. XXX. Ankara: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂZIL, Fâzıl Halil Deded. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
2MEYLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ, Niksarlıd. 1845 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
5BAHÂEDDÎN MEHMED, İstanbullud. 1845 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7KÂMİL, Hoca-zâde Şeyh Ahmed Kâmil Efendid. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎ BABAd. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Alî Feyzîd. 1854 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
10Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950MeslekGörüntüle
11Ömer Seyfettind. 1884 - ö. 6 Mart1920MeslekGörüntüle
12Ali Ekrem Bolayırd. 02 Ağustos 1867 - ö. 27 Ağustos 1937MeslekGörüntüle
13ENVERd. 1828 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddînd. 1840 - ö. 7 Mayıs 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHMÛD FU'ÂD, Menemenlid. 1869 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ PAŞA, Hüseyin Rızâ Paşa, Yakovalıd. 1839 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
17REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Manisalıd. 1786 - ö. 1830Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle