SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullu

(d. 1261/1845 - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1312/1845 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Süreyyâ'dır. Dâru'l-Ma‘ârif'ten mezun olduktan sonra Şûrâ-yı Devlet'e muavin oldu. Bir süre sonra Nâfi'a Nezâreti mektupçuluğuna getirildi. 1884 yılında Mâbeyin ikinci kâtibi, iki yıl sonra vezir rütbesiyle Başkâtip oldu. 1893 senesine kadar bu görevde kaldı. Mâbeyin'den ayrıldıktan sonra Vergi Emaneti Meclisi reisliğine getirildi. Oradan Dâhiliye müsteşarlığana tayin edildi. 1312/1894 yılında İstanbul'da vefat etti.

Süreyya Paşa, Baş mabeyinci Osman Bey'in damadı idi. Dürüst ve namuslu bir kimse olarak tanınmıştı. Devlet görevlerinde bulunduğu süre içerisinde kimseye zararı dokunmamıştı; sevilen, sayılan bir şahsiyetti. Süreyya Paşa devrinin kitabet sanatında kendini tanıtmış aynı zamanda da tarih bilgisiyle ün yapmıştı.

Bilinen tek eseri Hayât-ı Osmânî'dir. 1297 yılında 88 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Eserin ikinci baskısı ölümünden sonra Hayât-ı Osmânî'ye Bir Nazar adıyla 69 sayfa olarak 1324 yılında yine İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Türk Ansiklopedisi (1980). "Süreyya Paşa, Ahmed". C. XXX. Ankara: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Doğum YeriGörüntüle
3Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Doğum YılıGörüntüle
5NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞOĞLU/RECEP, Recepd. 1845 - ö. 27.05.1915Doğum YılıGörüntüle
7AHMED RİF'AT EFENDİ, Yağlıkçı-zâded. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
8SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎd. ? - ö. 1894 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Seyit Sutüvend. 1908 - ö. 14 Ekim 1969MeslekGörüntüle
11Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966MeslekGörüntüle
12İbn Kemâl, Kemâlpaşa-zâded. 1469 - ö. 1534MeslekGörüntüle
13FİGÂNÎ, Papuççular Şeyhid. ? - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎNÎ, Alaybeyi-zâde Mekkî Mehmed Emîn Efendid. 1611-12 - ö. Haziran-Temmuz 1680Madde AdıGörüntüle
17FİGANÎ, Abidin Şimşekd. 1908/1911? - ö. 18.06.1989Madde AdıGörüntüle
18SELÂMÎ, Mustafad. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle